Litteraturvidenskab/Moderne Kultur: Aktuel kulturforskning B: Finance Fiction

Kursusindhold

I kølvandet på de globale finanskriser i 2008 og 2010 er den finansielle verden blevet genstand for en stærkt stigende interesse, politisk og kulturelt. Kriserne har gjort det synligt for alle, hvor stor en magt finansverdenen har over vores liv i dag, og det seneste tiår har bragt en imponerende mængde af nye kritiske teoretiske bidrag fra bl.a. Arjun Appadurai, Elena Esposito, Mark Fisher, David Graeber, Maurizio Lazzarato, Joseph Stiglitz, og Yannis Varoufakis, som vil danne baggrund for kurset. Vores primære genstand vil imidlertid være de mange romaner, film og TV-serier, som i samme periode har gjort finansverdenens og mere generelt spekulationens rolle i samtidskulturen til et dominerende kunstnerisk motiv. Der er rigtig mange værker at vælge imellem, fra Michael Moore til Martin Scorsese, fra Robert Harris til Daniel Kehlmann. De konkrete værker vil vi udvælge i fællesskab ved kursets begyndelse. Kursets overordnede formål vil være at få en bedre forståelse af den finansielle spekulations rolle i samtidskulturen med særlig henblik på de forestillinger, affekter og livsformer, som udfoldes i den samtidige finansfiktion. Vi vil samtidig åbne et litteraturhistorisk perspektiv og se på udvalgte eksempler på pengenes og andre finansinstrumenters rolle i moderne europæisk litteratur hos f.eks. Goethe, H.C. Andersen, Balzac, Zola og Mann.

Engelsk titel

Contemporary Cultural Studies: Finance Fiction

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsning

Dette kursus er en del af tapas-kurserne på Litteraturvidenskab og Moderne Kultur.
Hvis du er indskrevet på 2015-ordningen på Moderne Kultur eller Litteraturvidenskab, skal du tilmelde dig både et kursus i Kulturhistorisk emne, Forløb 1 (a, b c) ELLER Aktuel kulturforskning A OG et kursus i Kulturhistorisk emne Forløb 2 (a, b eller c) ELLER Aktuel kulturforskning B. I undervisningstilmeldingsperioden tilmelder du dig begge forløb. Du skal vælge et kursus i både Forløb 1 og 2. Det er IKKE muligt at vælge at følge f.eks. 2 Forløb 1 eller 2 Forløb 2.
Kravet om både at følge både ét forløb 1 og ét forløb 2 gælder kun for studerende indskrevet på 2015-ordningen på Lit eller MKK. Studerende som ikke er indskrevet på 2015 ordningen, skal kun følge ét forløb (enten A eller B eller 1 eller 2) og efterfølgende aflægge eksamen i dette.
Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen, og samtidig kontakte Linda Thomsen (lthomsen@hum.ku.dk) for at blive tilmeldt inspirationskurset

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kan aflægges som følgende eksaminer på Litteraturvidenskab, 2008-ordningen: Modul 10, 11(historisk), 12, 13(historisk), 14 og 15
Kan aflægges som følgende eksaminer på Litteraturvidenskab, 2015-ordningen: Modul 2, 4 og 5
Kan aflægges som følgende eksaminer på Moderne Kultur, 2008-ordningen: Modul 11(historisk), 12, 13(historisk) og 15
Kan aflægges som følgende eksaminer på Moderne Kultur, 2015-ordningen: Modul 2, 4 og 7Se prøveform i studieordningen:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​litteraturvidenskab/​litteraturvidenskab_ka.pdf
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 140
  • Forelæsninger
  • 28
  • Eksamen
  • 42
  • Total
  • 210