Litteraturvidenskab/Moderne Kultur: Aktuel kulturforskning B: Forløb 2: Pigefigurer i litteraturen og i populærkulturen

Kursusindhold

BEMÆRK: Ny kursustitel

Siden 1990’erne har pigen fået en ny og forstærket form for opmærksomhed både inden for populærkultur og i forskningen. Dette bemærkes ikke mindst i formationen af det tværdisciplinære forskningsfelt Girls’ Studies, der delvist opstod som en respons på amerikansk populærkulturs mange nye skildringer af teenagepigen, især i tv-serier og film, men også ud fra sociologer og antropologers reelle bekymring for pigers generelle ve og vel i samfundet.

 

Girls’ Studies’ primære hensigt er at tilkendegive pigen og den fase i hendes liv, som hun befinder sig i, som en selvstændig identitetskategori med egen rammesætning. I stedet for at læse pigen ud fra den præmis, at hun er ’på vej til at blive’ (becoming) en kvinde, motiveres Girls’ Studies af en diskurs, der begunstiger pigelivet i og for sig selv.

 

Kan vi bruge denne synsvinkel som et greb til at læse litterære værker med pigen i fokus? Og hvad forudsætter en sådan læsning? I dette kursus undersøger vi, hvordan man kan udfolde Girls’ Studies’ teoretiske muligheder inden for litteraturvidenskaben. Derved må vi først og fremmest forstå ’pigen’ som en figur, der er kulturelt og social foranstaltet. Vi beskæftiger os altså med idéen om pigen, pigen som imaginær og æstetisk konstruktion. Vi skal læse tekster, der skildrer forskellige stereotype pigeskikkelser, bl.a. the tomboy og ”den pæne pige”, men vi inddrager også populære pigefigurer fra tv-serier såsom Buffy the Vampire Slayer og Girls, for at få en dybere forståelse for de tematikker, der går igen i både litterære og visuelle repræsentationer af piger i vestlig kulturhistorie. 

 

Engelsk titel

Contemporary Cultural Studies

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsning

Dette kursus er en del af tapas-kurserne på Litteraturvidenskab og Moderne Kultur.
Hvis du er indskrevet på 2015-ordningen på Moderne Kultur eller Litteraturvidenskab, skal du tilmelde dig både et kursus i Kulturhistorisk emne, Forløb 1 (a, b c) ELLER Aktuel kulturforskning A OG et kursus i Kulturhistorisk emne Forløb 2 (a, b eller c) ELLER Aktuel kulturforskning B. I undervisningstilmeldingsperioden tilmelder du dig begge forløb. Du skal vælge et kursus i både Forløb 1 og 2. Det er IKKE muligt at vælge at følge f.eks. 2 Forløb 1 eller 2 Forløb 2.
Kravet om både at følge både ét forløb 1 og ét forløb 2 gælder kun for studerende indskrevet på 2015-ordningen på Lit eller MKK. Studerende på 2008-ordningerne i Litteraturvidenskab eller Moderne Kultur skal du kun følge ét forløb (enten A eller B eller 1 eller 2) og efterfølgende aflægge eksamen i dette.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kan aflægges som følgende eksaminer på Litteraturvidenskab, 2008-ordningen: Modul 10, 11(historisk), 12, 13(historisk), 14 og 15
Kan aflægges som følgende eksaminer på Litteraturvidenskab, 2015-ordningen: Modul 2, 4 og 5
Kan aflægges som følgende eksaminer på Moderne Kultur, 2008-ordningen: Modul 11(historisk), 12, 13(historisk), 14 og 15
Kan aflægges som følgende eksaminer på Moderne Kultur, 2015-ordningen: Modul 2, 3, 4 og 7Se prøveform i studieordningen:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​litteraturvidenskab/​litteraturvidenskab_ka.pdf
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Eksamen
  • 42
  • Forberedelse
  • 140
  • Total
  • 210