Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Litteraturvidenskab: Forskningsemne/Litterært emne: Thomas Mann og det tyvende århundrede

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Agus Djaja Soewarta (4-63697775426a776f306d7730666d)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HLVK03452U

Engelsk titel

Research Topic: Thomas Mann and the twentieth century

Kursusindhold

Den store tyske digter Thomas Mann gjorde sig gennem sine romaner, noveller og essays til registrator af det 20. århundredes europæiske kultur. Han var på snart sagt alle niveauer en fintmærkende læser af sin egen tid, som han formåede at sætte i et bredere kulturhistorisk relief.

På det – med en i dag lidt gammeldags, men på Manns tid kurant term – åndshistoriske niveau forvaltede han arven fra den tyske idealisme og romantik, der i Manns forfatterskab fremstilles som endnu hørbare ruiner i det 20. århundredes kultur.

På det psykologiske niveau er der hos Mann tydelige genklange af tidens to store psykologiske stemmer: Sigmund Freud og Carl Gustav Jung.

På det litterære og æstetiske niveau udspiller der sig i hans romaner en kamp mellem en klassisk realistisk og en modernistisk fortællestil. Selv om Manns egne idoler primært hørte til den klassiske realisme, er den tilsyneladende realistiske stil i mange af hans egne værker blot en tynd fernis over et univers, hvis højst ustabile karakter er beslægtet med modernismens fragmenterende og sammenhængsopløsende virkelighedsfremstilling.

På det politiske niveau var Mann selv en medspiller i tidens debatter fra han ved Første Verdenskrigs udbrud gjorde en uheldig, krigsbegejstret figur til han i mellem- og efterkrigstiden – med rette eller urette – blev kendt som den store demokratiske tænker og forfatter.

Bemærkninger

Kan aflægges til eksamen på følgende moduler:
På Litvid 2008-ordningen: Modul 11, 12, 13 eller 15
På Litvid 2015-ordningen: Modul 2, 5 eller 6
Samt som BA-projekt

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Agus Soewarta

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se link...
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Kapacitet

35

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kursets to omdrejningspunkter bliver mellemkrigstidens store roman, Trolddomsbjerget, og efterkrigstidens ditto, Doktor Faustus, men også andre Manns skrifter vil blive inddraget. Man kan med fordel begynde læsningen af de to romaner inden kursusstart.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 33
Eksamen 84
Forberedelse 303
Total 420

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende