Litteraturvidenskab: Forskningsemne/Litterært emne: Thomas Mann og det tyvende århundrede

Kursusindhold

Den store tyske digter Thomas Mann gjorde sig gennem sine romaner, noveller og essays til registrator af det 20. århundredes europæiske kultur. Han var på snart sagt alle niveauer en fintmærkende læser af sin egen tid, som han formåede at sætte i et bredere kulturhistorisk relief.

På det – med en i dag lidt gammeldags, men på Manns tid kurant term – åndshistoriske niveau forvaltede han arven fra den tyske idealisme og romantik, der i Manns forfatterskab fremstilles som endnu hørbare ruiner i det 20. århundredes kultur.

På det psykologiske niveau er der hos Mann tydelige genklange af tidens to store psykologiske stemmer: Sigmund Freud og Carl Gustav Jung.

På det litterære og æstetiske niveau udspiller der sig i hans romaner en kamp mellem en klassisk realistisk og en modernistisk fortællestil. Selv om Manns egne idoler primært hørte til den klassiske realisme, er den tilsyneladende realistiske stil i mange af hans egne værker blot en tynd fernis over et univers, hvis højst ustabile karakter er beslægtet med modernismens fragmenterende og sammenhængsopløsende virkelighedsfremstilling.

På det politiske niveau var Mann selv en medspiller i tidens debatter fra han ved Første Verdenskrigs udbrud gjorde en uheldig, krigsbegejstret figur til han i mellem- og efterkrigstiden – med rette eller urette – blev kendt som den store demokratiske tænker og forfatter.

Engelsk titel

Research Topic: Thomas Mann and the twentieth century

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Kursets to omdrejningspunkter bliver mellemkrigstidens store roman, Trolddomsbjerget, og efterkrigstidens ditto, Doktor Faustus, men også andre Manns skrifter vil blive inddraget. Man kan med fordel begynde læsningen af de to romaner inden kursusstart.

Kan aflægges til eksamen på følgende moduler:
På Litvid 2008-ordningen: Modul 11, 12, 13 eller 15
På Litvid 2015-ordningen: Modul 2, 5 eller 6
Samt som BA-projekt

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 33
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 303
  • Total
  • 420