Litteraturvidenskab: Analyse-seminar

Kursusindhold

Kurset Analyse-seminar træner de studerende i at analysere litterære tekster, men især i at stille relevante spørgsmål til den enkelte tekst og identificere frugtbare vinkler for den litterære analyse. Det handler både om, hvordan principielle, teoretiske overvejelser former arbejdet med at identificere de analytiske spørgsmål, og om hvordan man identificerer metodiske tilgange, der er relevante for at besvare dem. Kurset er opdelt i tre temablokke om henholdsvis stil, udsigelse og motiv. Temablokken om stil fokuserer på den litterære teksts stilistiske træk og vil berøre emner som troper og figurer, syntaks, vokabular, rytme. Temablokken om udsigelse har fokus på udsigelsesforhold i tekster og vil berøre emner som stemme, perspektiv, implicit autor, ”unaturlige” fortællere. Temablokken om motiv fokuserer på topologi, motivhistorie og –analyse.

Undervisningen består dels af forelæsninger, der vil give et overblik over udvalgte metodiske og teoretiske spørgsmål inden for de enkelte temablokke, dels af workshops, hvor fokus lægges på de studerendes aktive analysearbejde med de litterære tekster. Faste arbejdsformer i seminarerne er panelsamtaler, prima vista-analyser  og diskussion af skriveøvelser.

 

 

 

 

 

Engelsk titel

Analytical Seminar

Uddannelse

Litteraturvidenskab KA 2015-ordningen

Undervisningen består dels af forelæsninger, der vil give et overblik over udvalgte metodiske og teoretiske spørgsmål inden for de enkelte temablokke, dels af workshops, hvor fokus lægges på de studerendes aktive analysearbejde med de litterære tekster. Faste arbejdsformer i seminarerne er panelsamtaler, prima vista-analyser og diskussion af skriveøvelser.

Forelæsninger og seminarer
5 forelæsninger og 9 seminarer

Primærlitteraturen omfatter værker som:

Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin/ Spillelærerinden, Marguerite Duras: Lol V. Stein, Herta Müller: Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt/ Mennesket er en stor fasan i verden, Majse Aymo-Boot: Over os hænger en vidunderlig sol, Andrew Marvell: “Upon Appleton House”, Yael Farber: Molora.

 

Det teoretiske pensum omfatter blandt andet følgende bøger:

Steen Bille Jørgensen: Fransk stilistik (2012)

Brian Richardson: Unnatural Voices (2006)

Judith Butler: Giving an account of oneself (2004)

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 37
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 299
  • Total
  • 420