Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

BA-tilvalg: Litteraturvidenskab: Den moderne litteraturs og kulturs historie 2

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Anne Ring Petersen (8-63707067746b7069426a776f306d7730666d)
  • Frederik Tygstrup (8-6874676667746b6d426a776f306d7730666d)
  • Agus Djaja Soewarta (4-686e7c7a476f7c7435727c356b72)
  • Mikkel Krause Frantzen (14-757173736d746e7a69767c826d7648707d7536737d366c73)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HLVB10111U

Engelsk titel

History of Modern Literature and Culture 2

Kursusindhold

Kurset præsenterer en række vigtige strømninger i den moderne litteraturs og kulturs historie på tværs af landegrænser og grænserne mellem kunstarter i perioden 1950 til i dag. Det er opdelt i to parallelle undervisningsforløb, henholdsvis Den moderne litteraturs historie og Den moderne kulturs historie. På begge undervisningsforløb foregår undervisningen som en kombination af forelæsninger og seminarer med fokus på såvel litteratur- som kulturhistorie. Konkret forløber begge undervisningsforløb over 14 uger og består af hver 10 forelæsninger (à 2 timer) og 8 seminarer (à 3 timer). Forudsætningen for aflæggelse af eksamen som bunden, skriftlig hjemmeopgave er godkendt aktiv undervisningsdeltagelse bestående af seks godkendte småopgaver, tre på hver af de to undervisningsforløb.

Kurset er opdelt i fire temablokke, der går på tværs af de to parallelle undervisningsforløb i Den moderne litteraturs historie og Den moderne kulturs historie. Første temablok, ”Efterkrigstid og fortidsbearbejdelse”, handler om bearbejdelsen af nazismen og Holocaust som traumatisk historisk erfaring med afsæt i bl.a. filmiske og litterære vidnesbyrd. Anden temablok, ”Kold krig og velfærdssamfund”, handler om kunsten i den ideologiske koldkrigs tjeneste og hvordan velfærdssamfundet fostrer nye kulturfænomener, herunder andre relationer mellem høj- og lavkultur. Tredje temablok, ”Hverdagskultur og emancipation”, handler om politiseringen af hverdagskulturen og kunsten og hvordan politiske begivenheder og protestbevægelser kan påvirke individer og livsvilkår. Fjerde temablok, ”Dekolonialisering og globalisering” ser dels på følgerne af afkolonialiseringen i hhv. de selvstændiggjorte kolonier og Europa, dels på hvordan globaliseringens transkultureringsprocesser og kulturmøder ændrer på litteraturen og kulturens former og institutioner (Temablokkenes navne ligger ikke endegyldigt fast og kan ændre sig inden årsskiftet 2015/16).

Vi vil på kurset studere en vifte af kulturelle og kunstneriske udtryk – fra litteratur, billedkunst, og film til tegneserier og performance. De enkelte værker vil blive belyst i deres sociale, politiske, litteraturhistoriske og kulturhistoriske kontekst med tanke på at udvikle deltagernes forståelse af samspillet og forbindelserne mellem kunst- og kulturformerne samt de historiske sammenhænge de indskriver sig i. Pensum udgøres af primærkilder (f.eks. en roman, et maleri, en film, et manifest) og af litteraturhistorisk og kulturhistorisk faglitteratur – herunder eksempler på faglitteratur som med tiden er blevet en primærkilde til faser i den moderne kulturs historie.

 

Bemærkninger

BA-tilvalgsstuderende følger forelæsninger sammen med grundfag i Den moderne litteraturs og kulturs historie 2.

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Den moderne litteraturhistorie 2: Frederik Tygstrup og Mikkel Krause Frantzen
Den moderne kulturs historie 2: Anne Ring Petersen og Agus Soewarta

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning + seminarhold

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Samuel Beckett: Endgame
Cormac Mccarthy: The Road
Peter Weiss: The Aesthetics of Resistance, Vol 1, Duke University Press 2005
Marjane Satrapi: Persepolis
Salman Rushdie: Midnight's Children
Gabriel Garcia Marquez: 100 års ensomhed
 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 84
Forberedelse 200
Eksamen 133
Vejledning 3
Total 420

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende