Litteraturvidenskab: BA-Projektforløb

Kursusindhold

Bachelorprojektet er det første større, selvstændige akademiske arbejde på uddannelsen i litteraturvidenskab og stiller store krav til ideudvikling, planlæggelse og gennemførelse. Seminaret vil bestå af seks kursusgange fordelt over hele semesteret og vil introducere deltagerne for projektplanlægning, litteratursøgning, projektstyring, akademisk skrivning og metodevalg. En stor del af seminaret vil have karakter af akademisk værksted, hvor deltagerne præsenterer og diskuterer projektskitser indbyrdes. Det anbefales at kombinere dette projektseminar med et af de tre emnekurser på kandidatuddannelsen, som er åbne for bachelorstuderende, der skal skrive BA-projekt (Litteraturfilosofi, Thomas Mann og det tyvende århundrede eller Geotopiske læsninger).

Engelsk titel

Bachelor Project

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Forelæsninger

NB: Hvis du ønsker at følge et af de tre emnekurser, som er åbne for BA-projektskrivere, skal du undervisningstilmelde dig emnekurset og til eksamen i BA-projekt. Hvis du følger et KA-emnekursus som inspiration til BA-projektet, skal du også følge BA-projektworkshoppen. Hvis du ikke vil følge et KA-emnekursus tilmelder du dig BA-projektforløbet samt eksamen i BA-projekt.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 317
 • Forelæsninger
 • 18
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420