Litteraturvidenskab: Værkkursus 2: Heinrich von Kleists "Michael Kohlhaas"

Kursusindhold

I Heinrich von Kleists fortælling Michael Kohlhaas (1808) franarres hovedpersonen af samme navn sine to sorte heste ved en grænseovergang. Kohlhaas føler sig uretfærdigt behandlet og indleder en jagt på retfærdighed, der gør han til røver, morder og brandstifter. Kohlhaas skejer ud i dyd, som fortælleren siger, og hans handlinger gør ham til et af sin tids mest retskafne og samtidig mest forfærdelige mennesker.

På kurset skal vi diskutere og belyse Michael Kohlhaas fra flere vinkler. Vi skal undersøge fortællerens rolle og Kleists særlige stil og kommer her til at stifte bekendtskab med narratologiens grundbegreber. Vi skal diskutere forholdet mellem ret, retfærdighed og følelser, og vi skal se på Kohlhaas’ kamp for retfærdighed i lyset af Kleists historiske samtid – fra den franske revolution og frem til reformationen af den preussiske stat.   

Engelsk titel

Seminar Paper: The Literary Work: Heinrich von Kleists "Michael Kohlhaas"

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

I tillæg til Michael Kohlhaas skal vi også stifte bekendtskab med andre af Kleists værker, heriblandt en række af hans essays og teaterstykket Prinz Friedrich von Homburg (1809/10).

Som forberedelse vil jeg anbefale, at man læser Michael Kohlhaas. Hvis I gerne læse fortællingen i en oversættelse, anbefaler jeg, at I anskaffer jer den danske oversættelse, Samlede fortællinger, som er udgivet af Gyldendal. Man kan med fordel også læse Villy Sørensens efterskrift til første gang. 

ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 48
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse
 • 50
 • Vejledning
 • 2
 • Total
 • 142