LIN; Eksperimental fonetik

Kursusindhold

Eksaminanden skal demonstrere evnen til at
• formulere fonetiske problemer der kan undersøges eksperimentelt;
• tilrettelægge egnet materiale til brug for eksperimentelle
undersøgelser;
• forestå instruktion af førsøgspersoner til eksperimentalfonetiske
undersøgelser og gennemføre dataindsamling (f.eks. lydoptagelser,
palatogrammer);
• fortolke eksperimentalfonetiske data;
• forholde sig kritisk til metode og databehandling i
eksperimentalfonetisk litteratur.

Engelsk titel

Experimental Phonetics

Kurset tilrettelægges som praktiske øvelser. Der stilles i semestrets løb 3-4
bundne hjemmeopgaver i form af akustisk og/eller auditiv. Kandidaterne
får feed-back og mulighed for omarbejdelse inden den endelige aflevering
af opgaverne ved kursets afslutning.

Bemærk: Undervisningen foregår i Lingvistisk Laboratorium tirsdage 13-16

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bundne hjemmeogaver
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5