Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

LIN; Kognitiv-funktionel lingvistik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Kasper Boye (4-6a77816d48707d7536737d366c73)
    Marie Louise Lind Sørensen
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HLIK03216U

Engelsk titel

Cognitive-functional Linguistics

Kursusindhold

Eksaminanden

• skal kunne afgrænse og fremstille et relevant sprogligt

emne inden for syntaktiske, morfologiske og leksikalske

områder på dansk eller andre sprog inden for en kognitivfunktionel

og typologisk teoretisk ramme;

• skal kunne relatere området til teori om de relevante sproglige

dimensioner i verdens sprog;

• skal desuden kunne redegøre for de mulige motiverende faktorer

bag de relevante sproglige universalier;

• skal skriftligt kunne redegøre for sin analyse af området i en

faglingvistisk akademisk form, finde frem til relevant

litteratur, eventuelt sammenligne forskellige teoretiske

tilgange til det sproglige område og tage kritisk stilling til

litteruren.

Målbeskrivelse

KA-2008: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/lingvistik_ka.pdf

Uddannelse

Lingvistik

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Underviser

Kasper Boye og Marie Louise Lind Sørensen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset tilrettelægges som holdundervisning med læsning og diskussion af
teoretisk kognitiv-funktionel og typologisk litteratur og specialfremstilling.
De studerendes vælger lidt inde i kurset det område de individuelt vil
skrive opgave om, og får lejlighed til mundtligt at fremlægge og diskutere
foreløbige resultater af deres eget arbejde med det valgte område på kurset.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 160,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave.

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende