LIN; Kognitiv-funktionel lingvistik

Kursusindhold

Eksaminanden

• skal kunne afgrænse og fremstille et relevant sprogligt

emne inden for syntaktiske, morfologiske og leksikalske

områder på dansk eller andre sprog inden for en kognitivfunktionel

og typologisk teoretisk ramme;

• skal kunne relatere området til teori om de relevante sproglige

dimensioner i verdens sprog;

• skal desuden kunne redegøre for de mulige motiverende faktorer

bag de relevante sproglige universalier;

• skal skriftligt kunne redegøre for sin analyse af området i en

faglingvistisk akademisk form, finde frem til relevant

litteratur, eventuelt sammenligne forskellige teoretiske

tilgange til det sproglige område og tage kritisk stilling til

litteruren.

Engelsk titel

Cognitive-functional Linguistics

Uddannelse

Lingvistik

Kurset tilrettelægges som holdundervisning med læsning og diskussion af
teoretisk kognitiv-funktionel og typologisk litteratur og specialfremstilling.
De studerendes vælger lidt inde i kurset det område de individuelt vil
skrive opgave om, og får lejlighed til mundtligt at fremlægge og diskutere
foreløbige resultater af deres eget arbejde med det valgte område på kurset.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden hjemmeopgave.
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Total
  • 412,5