ITS Introduktion til sprogteknologi - AFLYST

Kursusindhold

Hvordan laver Google Translate egentlig sine oversættelser? Hvilke ord og vendinger er de oftest brugte i de sociale medier? Dette kursus giver en indføring i den sprogteknologi der indgår i applikationer som fx moderne oversættelsessystemer og programmer til kvantitativ tekstanalyse. Automatisk tagging (opmærkning) af syntaks og semantik bliver gennemgået, og med afsæt i resultater fra disse automatiske analyser demonstrerer vi hvordan denne tagging kan udnyttes til effektivt at fremfinde relevante data. Via brug af metoder fra Digital Humaniora kan søgning i disse data fx bidrage til at belyse hvilken kvindeopfattelse der kommer til udtryk i litterære forfatterskaber.    

Engelsk titel

Introduction to Language Technology

Uddannelse

IT & Sprog

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende (herunder bl.a. øvelser, som de studerende vil løse i timen med vejledning af underviseren, eller oplæg fra de studerende).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5