Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

LIN; Dansk sprog

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Ruben Schachtenhaufen (9-797c696c75357a6a6f476f7c7435727c356b72)
    Line Dalberg
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HLIB00716U

Engelsk titel

Danish language

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i dansk fonetik, morfologi og syntaks. Desuden præsenteres debatter om sprogrigtighed, sprogholdninger og sprogpolitik.

Målbeskrivelse

Eksaminanden skal kunne

  • analysere danske sætninger grammatisk i materiale og funktion og danske ord morfologisk
  • lydskrive danske ord i IPA
  • belyse et sprogrigtighedsproblem i dansk ud fra en viden om argumenter i sprogrigtighedsdebatten
  • kommentere typiske sprogholdningsspørgsmål i den danske debat på et fagligt underbygget grundlag
  • forholde sig kritisk og fagligt underbygget til sprogpolitiske spørgsmål i det danske samfund.

 

Læs mere i studieordningen:

Lingvistik BA: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/lingvistik_ba.pdf

Lingvistik BA-tilvalg: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/Lingvistik_BATV_2016.pdf

Uddannelse

Lingvistik

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Line Dalberg
Ruben Schachtenhaufen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Skema uden for skemagruppe
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m.

Kapacitet

35

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 84
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 118,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave, 10 – 12 ns, alle hjælpemidler tilladt, kun individuel.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende