LIN; Dansk sprog

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i dansk fonetik, morfologi og syntaks. Desuden præsenteres debatter om sprogrigtighed, sprogholdninger og sprogpolitik.

Engelsk titel

Danish language

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Eksaminanden skal kunne

 • analysere danske sætninger grammatisk i materiale og funktion og danske ord morfologisk
 • lydskrive danske ord i IPA
 • belyse et sprogrigtighedsproblem i dansk ud fra en viden om argumenter i sprogrigtighedsdebatten
 • kommentere typiske sprogholdningsspørgsmål i den danske debat på et fagligt underbygget grundlag
 • forholde sig kritisk og fagligt underbygget til sprogpolitiske spørgsmål i det danske samfund.

 

Læs mere i studieordningen:

Lingvistik BA: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/lingvistik_ba.pdf

Lingvistik BA-tilvalg: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/Lingvistik_BATV_2016.pdf

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave, 10 – 12 ns, alle hjælpemidler tilladt, kun individuel.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5