Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

LIN;Bachelorprojekt (Lingvistik)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Nicolai Pharao (8-726d677370656d74446c7971326f7932686f)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HLIB00602U

Engelsk titel

Bachelor project (Linguistics)

Kursusindhold

Den studerende opnår færdighed i – eventuelt under vejledning – at afgrænse et empirisk eller teoretisk lingvistisk problem, at tilrettelægge og gennemføre undersøgelsen af det og at fremstille løsningen og dens præmisser i en form som er acceptabel inden for fagtraditionen

Målbeskrivelse

Studieordning BA 2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/lingvistik_ba_2008.pdf

Uddannelse

Lingvistik

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Individuel vejledning
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Bachelorprojektet afgrænses og udarbejdes af de studerende individuelt eller i gruppe under vejledning af en eksaminationsberettiget lærer. Der gives ikke særskilt undervisning i udarbejdelse af bachelorprojektet, men de kompetencer der er opnået specielt under fagelement nr. 8 (Lingvistiske metoder), indgår som en væsentlig del i arbejdet med bachelorprojektet og den afsluttende rapport.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Vejledning 0
Total 0

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave

Bedømmelsesform

7-trins skala
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende