LIN;Bachelorprojekt (Lingvistik)

Kursusindhold

Den studerende opnår færdighed i – eventuelt under vejledning – at afgrænse et empirisk eller teoretisk lingvistisk problem, at tilrettelægge og gennemføre undersøgelsen af det og at fremstille løsningen og dens præmisser i en form som er acceptabel inden for fagtraditionen

Engelsk titel

Bachelor project (Linguistics)

Uddannelse

Lingvistik

Bachelorprojektet afgrænses og udarbejdes af de studerende individuelt eller i gruppe under vejledning af en eksaminationsberettiget lærer. Der gives ikke særskilt undervisning i udarbejdelse af bachelorprojektet, men de kompetencer der er opnået specielt under fagelement nr. 8 (Lingvistiske metoder), indgår som en væsentlig del i arbejdet med bachelorprojektet og den afsluttende rapport.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • Total
  • 0