LIN; Grammatisk analyse

Kursusindhold

Modulet bygger videre på den viden og de færdigheder de studerende har opnået gennem modulerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog og Semantik og pragmatik. Gennem læsning af lærebogsmateriale og lingvistiske artikler uddybes de studerendes færdighed i og forståelse for lingvistisk analyse gennem bevidst stillingtagen til alternative analyser. Træningen i analyse af data fra ukendte sprog udvides i forhold til modulet Introduktion til lingvistik.

Se mere i studieordningen:

BA

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/lingvistik/lingvistik_ba_2008.pdf

 

 

Engelsk titel

Grammatical analysis

Uddannelse

Lingvistik

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Bunden skriftlig prøve

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5