LIN; Almen fonetik

Kursusindhold

Efter bestået prøve kan den studerende beskrive almindeligt forekommende lydtyper i verdens sprog artikulatorisk og belyse almene fonetiske fænomener med eksempler fra dansk. Den studerende kan desuden foretage en elementær fonologisk analyse af ukendte sproglige data ud fra overvejelser om umiddelbart kontrasterende lydforskelle henholdsvis systematisk allofoni. Den studerende kan også redegøre i hovedtræk for principielle forskelle mellem alfabetskrift, stavelseskrift og morfemskrift.

Engelsk titel

General phonetics

Uddannelse

Lingvistik

Holdundervisning

Bemærk: At der undervises fredage uge 17,18,20 Lingvistisk Laboratorium 22.5.13 kl. 8-11.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Bunden skriftlig stedprøve

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5