LAT Latinsk sprogkundskab

Kursusindhold

Hovedspor:

Kurset tilsigter at introducere grundlæggende sprogvidenskabelig terminologi samt at opøve færdighed i at iagttage og beskrive fonetiske, morfologiske, syntaktiske, semantiske og stilistiske forhold i latinsk normalprosa. Der indgår oversættelse fra latin til dansk ("version").

Støttespor:

Der læses udvalgte tekster udelukkende ud fra en sproglig synsvinkel, med særlig vægt på sproghistorie, morfologi, syntax og syndet-lære.

Engelsk titel

LAT The Latin Language: History, Grammar and Stylistics

Målbeskrivelse

Støttesporet er et obligatorisk supplement til kurset i latinsk sprogkundskab og forbereder til prøve "38. Latinsk sprogkundskab" (BA, 2005-ordningen) eller "Modul 3: Latinsk sprogkundskab" (KA-TIL, 2008-ordningen).

Hovedspor:
Vejledning i forbindelse med løsning af skriftlige hjemmeopgaver, suppleret med forelæsninger og diskussion
Støttespor: Tekstlæsning.

Hovedspor:

Renato Oniga, Latin - A Linguistic Introduction, Oxford University Press 2014, + supplerende materialer i Absalon.

Støttespor:

Renato Oniga, Latin - A Linguistic Introduction, Oxford University Press 2014, + supplerende materialer i Absalon.

De to moduler - Støttesporet og Oversættelse af græske og latinske tekster - er en del af dette kursus og skal følges.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0