Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

LAT. Latinsk poesi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lene Andersen (6-646a6f646c64436a68773571687731676e)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HLAB00351U

Engelsk titel

Latin poetry

Kursusindhold

Der læses først Aeneidens 2. sang; senere et udvalg af Catuls digte og Horats’ oder samt et uddrag af 4. bog af Ovids Fasti.

Filologisk læsning og litterær fortolkning: I den forbindelse tages sproglige, stilistiske, herunder metriske, samt historiske og litteraturhistoriske spørgsmål op.

Anbefalede faglige forudsætninger

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Latin (45 ECTS-point) være bestået.

Bemærkninger

Kursusplan og supplerende materiale findes i fagets kursusrum i Absalon.

Uddannelse

Latin

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Tekstlæsning og samtale, lejlighedsvis suppleret med forelæsning.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Det anbefales at anskaffe en tekstkritisk udgave af Vergils Aeneide. Den nyeste er af Gian Biagio Conte. Teubner 2009. I Oxford Classical Texts findes udgaver af Mynors 1969 og Hirtzel, udgivet talløse gange siden 1900. De to sidstnævnte, som er fuldtud anvendelige, har den fordel, at de indeholder alle Vergils værker. En overkommelig kommentar til 2. sang er R.G.Austin: P. Vergili Maronis Aeneidos liber secundus. Oxford 1964 (Paperback 1980). Meget omfattende er: Nicholas Horsfall: Virgil, Aeneid 2. Brill, Leiden og Boston 2008.

En fyldigere litteraturliste, herunder litteratur til Catul, Horats og Ovid, vil foreligge ved semesterstart.

Studerende, som vil forberede sig forud for semesteret, kan have glæde af at læse hele Aeneiden i Otto Steen Dues oversættelse samt litteraturhistorie til romersk poesi, f.eks. i Michael v. Albrecht: Geschichte der Römischen Literatur 1-2. Deutscher Taschenbuch Verlag, Mûnchen 1997 (1. udg. Bern og München 1992). Engelsk oversættelse: A History of Roman Literature 1-2. Leiden, N.Y., Köln 1997 - eller i Gian Biagio Conte: Latin Literature. A History. Baltimore and London 1994 (1. – italienske – udg. Firenze 1987). Specielt om epos: Lene Andersen: Epos. Klassikerforeningens Kildehefter 2010. Ovennævnte bøger findes på institutbiblioteket.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen (Bunden, mundtlig dialog med forberedelse)

Prøveform

Mundtlig prøve

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Latin

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende