Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

LAT Antik filosofi og latinsk prosa

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Heine Hansen (7-6b6b6471766871436b7870316e7831676e)
  • Per Methner Rasmussen (3-7f7c814f77847c3d7a843d737a)
    Støttespor
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HLAB00343U

Engelsk titel

LAT Ancient Philosophy and Latin Prose

Kursusindhold

Har mennesket en fri vilje? Er vores handlinger og valg op til os eller er de alle forudbestemt, det være sig af skæbnen, det guddommelige forsyn eller noget helt tredje? Vi vil med afsæt i Ciceros De fato læse uddrag af en række antikke og middelalderlige tekster, der på forskellig vis berører emnet.

Målbeskrivelse

Støttesporet er et obligatorisk supplement til kurset i Antik filosofi latinsk prosa og forbereder til prøve "34. Antik filosofi og latinskk prosa" (BA, 2005-ordningen).

Anbefalede faglige forudsætninger

A-niveau i latinsk og græsk propædeutik.

Bemærkninger

Det anbefales, at man har taget Introduktion til studiet af latin og fagets videnskabsteori.

Uddannelse

Latin

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Tekstlæsning, mundtlige oplæg og samtale mellem lærer og studerende

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

De studerende bør inden semesterstart skaffe sig adgang til en tekstkritisk udgave af Ciceros De fato. Forberedelse til første undervisningsgang vil fremgå af undervisningsplanen, som vil blive oploadet i kursusrummet på Absalon en til to uger før semesterstart.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen (Bunden mundtlig dialog med forberedelse)

Prøveform

Mundtlig prøve med opsyn.

Kriterier for bedømmelse

  Studieordninger på Latin

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende