LAT Antik filosofi og latinsk prosa

Kursusindhold

Har mennesket en fri vilje? Er vores handlinger og valg op til os eller er de alle forudbestemt, det være sig af skæbnen, det guddommelige forsyn eller noget helt tredje? Vi vil med afsæt i Ciceros De fato læse uddrag af en række antikke og middelalderlige tekster, der på forskellig vis berører emnet.

Engelsk titel

LAT Ancient Philosophy and Latin Prose

Målbeskrivelse

Støttesporet er et obligatorisk supplement til kurset i Antik filosofi latinsk prosa og forbereder til prøve "34. Antik filosofi og latinskk prosa" (BA, 2005-ordningen).

Tekstlæsning, mundtlige oplæg og samtale mellem lærer og studerende

De studerende bør inden semesterstart skaffe sig adgang til en tekstkritisk udgave af Ciceros De fato. Forberedelse til første undervisningsgang vil fremgå af undervisningsplanen, som vil blive oploadet i kursusrummet på Absalon en til to uger før semesterstart.

A-niveau i latinsk og græsk propædeutik.

Det anbefales, at man har taget Introduktion til studiet af latin og fagets videnskabsteori.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0