Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

LAT. Antik kultur, romersk historie og talekunst

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Per Methner Rasmussen (3-767378466e7b7334717b346a71)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HLAB00322U

Engelsk titel

The Classical Civilsation, Roman History and Oratory

Kursusindhold

Kurset vil lægge hovedvægten på den republikanske tid og tidlig kejsertid med udgangspunkt i læsning af Cicero, Cæsar, Augustus, Livius og Tacitus. Der vil være særlig fokus på romersk historie og samfundsforhold, retorik og historieskrivning. 

 

 

 

Formelle krav

Deltagere i kurset skal desuden følge kurset Antik kultur I (forelæsninger) ved Gorm Tortzen (under Oldtidskundskab).

Uddannelse

Latin

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og samtale mellem underviser og studerende.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der læses uddrag af latinske forfattere på latin og i oversættelse.

Augustus: Res Gestae

Caesar: Bellum Gallicum (bog 1. og 2.)

Caesar: Bellum Civile (bog 1.)

Cicero: Pro Sexto Roscio Amerino

Livius: Ab Urbe Condita (bog 1)

Tacitus: Annales (bog 1.)


Sekundærlitteratur:

Grundbog:

L. de Blois and R.J. van der Spek: An Introduction to the Ancient World (2. ed. 2008) pp. 141-295

I uddrag:

Thure Hastrup: Græsk og romersk talekunst (1976)

Per Krarup: Romersk politik i oldtiden (1971)

H.H. Scullard: From the Gracchi to Nero (1970)

Peter Ørsted: Romersk historieskrivning (1978)

Disse bøger forefindes på en semesterhylde i videnscentret. Yderligere relevant sekundærlitteratur vil kunne ses på kursets hjemmeside på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen (Bunden, mundtlig dialog med forberedelse)

Prøveform

Mundtlig prøve

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Latin

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende