Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

LAT. Introduktion til studiet af Latin og fagets videnskabsteori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Heine Hansen (7-6b6b6471766871436b7870316e7831676e)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HLAB00311U

Engelsk titel

The study of Latin: Introduction and Theory

Kursusindhold

Kurset giver en bred indføring i studiet af det latinske sprog og den latinske litteratur. Til illustration af centrale sprog- og litteraturhistoriske forhold læses kortere uddrag af forskellige former for latinsk poesi og prosa affattet over en periode på godt 2000 år, fra 3. århundrede f.Kr. til 18. århundrede e.Kr.

Formelle krav

De studerende skal også følge David Blochs kursus i videnskabsteori.
For at følge kurset, skal man have A-niveau i græsk og latinsk propædeutik.

Uddannelse

Latin

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Samtale mellem underviser og studerende, evt. suppleret med forelæsninger. I undervisningen indgår desuden mundtlige og skriftlige oplæg fra de studerende.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Sten Ebbesen, Introduktion til studiet af latin. Kompendiet kan købes ultimo august i Publi©Kom.

Jo Hermann, Latinsk grammatik på dansk (2. udg.), 2006 (el. senere)

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen 1 (Aktiv undervisningsdeltagelse + 2 oplæg)

Prøveform

Kursusdeltagelse

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Latin

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamen 2 (Bunden mundtlig dialog uden forberedelse)

Prøveform

Mundtlig prøve

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:
Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Latin, 2005-ordningen

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende