Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

LAT Latin 2

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Propædeutik
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Susanne Bramming Hansen (8-66766571716d726b446c7971326f7932686f)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HLAÆ00023U

Engelsk titel

LAT Latin 2

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i at:

  • oversætte ubearbejdede latinske originaltekster med brug af ordbog, grammatik og paralleloversættelse
  • anvende viden om latinsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere det latinske sprog og vurdere oversættelser
  • udnytte sin viden om det latinske sprog til at genkende og forklare fremmedord og videnskabelige fagbegreber i øvrigt
  • indsætte latinske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst.

Formelle krav

Latin 1 eller tilsvarende

Uddannelse

Propædeutik i Latin

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Underviser

Susanne Bramming Hansen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale ligges ud på Absalon.
Herudover: Jensen & Goldschmidt, Latinsk-dansk ordbog, Jo Hermann, Latinsk grammatik på dansk.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen (Bunden mundtlig prøve)

Prøveform

Kursusdeltagelse
Mundtlig prøve
Pensum: Der opgives 35 sider originaltekst fastlagt af underviseren.
Dette pensum gælder også for opgraderingsprøven til latin 2.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger og grammatik

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på propædeutik

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende