Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU LAT Romersk filosofi (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

Pris

Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Henrik Fich (5-716e776f7249717e7637747e376d74)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HLAÅ00462U

Engelsk titel

ÅU LAT Roman Philosophy

Kursusindhold

Denne midlertidige efteruddannelse i latin gør det muligt for kandidater i oldtidskundskab at tage et sidefag i latin.  Den forventes at udløbe i 2020. De to samarbejdende universiteter har fordelt opgaverne, således at KU varetager undervisningen på bachelorniveau, mens AU tager sig af kandidatniveauet. Bortset fra modul 1, som er et intensivt kursus, er al undervisning fjernundervisning kombineret med seminarer.  Modul 3 er opdelt i to lige store fagelementer, som vil kunne tages individuelt i et forårssemester.

Dette modul består af to dele: (a) romersk historieskrivning (b) romersk filosofi. Se nærmere i studieordningen. Undervisningen er overvejende fjernundervisning, men der indgår desuden lørdagsseminarer på KU.

Anbefalede faglige forudsætninger

30 ECTS latinsk propædeutik skal være bestået.

Formelle krav

Kurset er for kandidater med central- eller sidefag i Oldtidskundskab.

Tilmelding

Du tilmelder dig via Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse)

Uddannelse

Efteruddannelse på BA-niveau i Latin. (For Oldtidskundskabslærere.)

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Fjernundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
E-læring 135
Total 135

Eksamen (Fri hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Pensum: Der opgives 40 sider romersk filosofisk prosa på latin og 150 sider i oversættelse. I originalteksterne skal filosofiske skrifter af Cicero og Seneca være repræsenteret. Desuden opgives 300 sider sekundærlitteratur.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning:

Studieordninger på Latin

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende