Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU LAT Latin 1 - for old-lærere

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Sommer
Pris

Se pris

Niveau Propædeutik
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Gorm Tortzen (6-79736e393536426a776f306d7730666d)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HLAÅ00051U

Engelsk titel

ÅU LAT Latin 1 - for teachers in Classical Civilisation

Kursusindhold

Denne midlertidige efteruddannelse i latin gør det muligt for kandidater i oldtidskundskab at tage et sidefag i latin.  Den forventes at udløbe i 2020. De to samarbejdende universiteter har fordelt opgaverne, således at KU varetager undervisningen på bachelorniveau, mens AU tager sig af kandidatniveauet. Bortset fra modul 1, som er et intensivt kursus, er al undervisning fjernundervisning kombineret med seminarer.  Modul 3 er opdelt i to lige store fagelementer, som vil kunne tages individuelt i et forårssemester.

Målet med dette modul er at føre kursisterne frem til en basal forståelse af den latinske morfologi og syntaks og til læsning af et udvalg af originale tekster på klassisk latin. Alle kursister har bestået en tilsvarende prøve i græsk propædeutik, og undervisningen vil tage udgangspunkt i en vist grundlæggende viden om grammatik.

Tilmelding

 Du tilmelder dig via Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse)

Uddannelse

Efteruddannelse på BA-niveau i Latin. (For Oldtidskundskabslærere.)

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Skemagruppe

Intensivt forløb i august, skemalink følger snarest.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Der undervises fire timer dagligt i 10 dage de første to uger af august, og man må påregne en del hjemmearbejde foruden den daglige undervisning.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Som grundbøger benyttes: Bent Christensen og Chr. Gorm Tortzen: Ludus, Introduktion til latin. Gyldendal 1999 og Bent Christensen og Chr. Gorm Tortzen: Ars maior  - Latinsk grammatik, Gyldendal 2013.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 40
Total 40

Eksamen (Intern mdtl. prøve)

Prøveform

Mundtlig prøve med opsyn.
Kursusdeltagelse med opsyn.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning:

Studieordninger på Latin

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende