Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KØN; Kønsforskningen teori og praksis

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Bente Rosenbeck (5-838084767f5179867e3f7c863f757c)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HKVK03126U

Engelsk titel

Gender Study: Theory and Practice

Kursusindhold

Kurset introducerer til væsentlige teorier og diskussioner inden for moderne kønsforskning. Vi ser på centrale kønsforsknings­mæssige temaer: Hvilke metoder og spørgsmål har køns­forskningen traditionelt benyttet sig af? Hvilke diskussioner og problemstillinger har formet feltet? Hvad henviser begrebet ”køn” overhovedet til? Er køn noget, man har eller noget, man gør – eller noget helt tredje? Findes der noget sådant som ’det specifikt mandlige’ og ’det specifikt kvindelige’? Og hvad kan man i givet fald forstå ved det? Kan blikket have et køn? Hvilken rolle spiller kroppen og sproget for den måde, vi forstår og kønner verden på? Hvilken betydning har op­fattelser af køn for opfattelser af andre sociale fænomener? Kan køn overhovedet undersøges isoleret eller interagerer det per definition med klasse, race og seksualitet? Hvad har kvinders stilling i samfundet historisk set været og hvilken indflydelse har kvindekampen haft på moderne ligestillingsbegreber? Hvad er ligestilling overhovedet, og opnås det bedst gennem kvoter eller mainstreaming eller noget helt tredje? Mød forskeren i arbejde, læs artikler skrevet af danske og udenlandske fagfolk og se, hvordan de bærer sig ad med at finde nye veje, der fører til stadig nye indsigter. På kurset undersøger vi begrebet ”køn”, som denne størrelse kommer til syne i den sociale, kulturelle og politiske historie samt i forskellige kulturelle produkter. Der vil blive præsenteret en række teorier og retninger her­under bl.a.: Psykoanalyse, maskulinitets­forskning, postkolonial feminisme, queer teori, ­forskels­feminisme, biologi, intersektionalitet, og trans*-teori. Kurset består af konfrontations­timer, øvelser og seminarer.

Målbeskrivelse

Se studieordning:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/koensstudier/koensstudier_katv_2008.pdf

BA 2007

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/koensstudier/koensstudier_batv_2007.pdf

 

Uddannelse

Kønsstudier

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Sofie Jeholm og Bente Rosenbeck

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og
opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes.

Kapacitet

50

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Bøger som skal anskaffes:

Nina Lykke: Kønsforskning (2008) (kap. 1-5). Kan købes i Academic Books

Kompendium købes i Kompendieudsalget, som ligger i KUA 2 i stueetagen i bygning 11.

E-kompendium: => Se Absalon: adgang via punkt KU.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 146,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen med synopsis
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende