KØN; Følelsernes politik – skam og kærlighed i kultur og politik

Kursusindhold

Traditionelt forstås følelser (affekt) som noget, der står i modsætning til rationel, saglig politik. Sammenblandingen af politik og følelser benævnes ofte som en uheldig brug af ”patos” eller som ”følelsesmanipulation”. Ikke desto mindre kan det politiske felt og den saglige debat måske bedst forstås, hvis de betragtes som grundlæggende sammenvævede med følelser, ja endog som steder hvor bestemte typer politiske og samfundsmæssige følelser konstitueres. Med de to følelser skam og kærlighed som udgangspunkt, undersøger vi en række eksempler på, hvordan følelser kommer til syne i konkrete politiske felter, sociale praksisser og populærkultur. Vi skal fx se på kærlighed i relation til migrationsaktivisme, skam i relation til sexarbejde-debatter, diskutere gay pride vs. gay shame og se på tilknytningsbegrebets rolle i adoptionspolitiske diskurser. Hensigten er ikke at afsløre ’følelsernes skjulte spil’, men snarere at undersøge, hvordan følelser fremtræder, benyttes og konstrueres i en række sociale felter. Et spørgsmål, som vi vil forfølge gennem hele kurset er således, hvad følelser gør ved en given kontekst – dvs. hvordan de performativt handler. Gennem dette vil vi få lejlighed til at belyse relationen mellem affekt og en række andre fænomener. Hvad er fx relationen mellem videnskab og affekt? Køn og affekt? Sandhed og affekt? Nation og affekt? Racialisering og affekt? Arbejde og affekt? Sex og affekt? Og hvad er affekternes politiske potentialer og farer?

 

Kurset tager udgangspunkt i ’den affektive vending’ i feltet mellem kønsstudier, queer teori og dekoloniale studier.  Vi skal bl.a. læse tekster af: Sara Ahmed, Eve K. Sedgwick, Ann Cvetkovich, Brian Massumi, J.P. Sartre, Lauren Berlant, Elsbeth Probyn, Clare Hemmings, Judith Butler, Sally Munt, Douglas Crimp, Silvan Tomkins og Jack Halberstam. En kort introduktion til kurset og feltet kan downloades her:

http://koensforskning.ku.dk/ansatte/?pure=da%2Fpublications%2Fstyr-dine-foelelser%28742f8c88-7148-404b-a6af-23a9e3bd2ebb%29.html

Engelsk titel

The Politics of Emotion – Shame and love in culture & politics

Målbeskrivelse

Kursets faglige og kompetencemæssige mål

• At introducere en metodologi til analyse af sammenhængene mellem affekt og teori og at indplacere denne metodologi i en queer-feministisk og postkolonialt teorikompleks.

• At sætte deltagerne i stand til på egen hånd at analysere udvalgt materiale ved hjælp af de teorier, som præsenteres på holdet.

KØN-KA

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/koensstudier/koensstudier_katv_2008.pdf

KØN-BA

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/koensstudier/koensstudier_batv_2007.pdf

 

 

 

Holdundervisning
BEMÆRK: Kurset er udformet som et arbejdsfællesskab (bestående af underviseroplæg, diskussioner og praktisk analytisk arbejde) snarere end som en forelæsningsrække. Det forventes derfor at deltagere:
1) møder op til alle 14 kursusgange.
2) møder velforberedte og har læst kursuslitteraturen til den pågældende gang (forberedelsestid: ca. 8-10 timer).
Det er en forudsætning for deltagelse, at man møder op til første kursusgang.

Bøger som skal anskaffes:

 • Kompendium - købes i kompendieudsalget I KUA2.

 • E-kompendium. => Se Absalon for materiale og supplerende litteratur: adgang via punkt KU.

   

  Forslag til supplerende læsning forud for kursusstart:

 • Sara Ahmed: The Cultural Politics of Emotion (2004)

 • Nina Lykke: Kønsforskning (2008).

 • Handbook of Emotions (kan downloades som pdf.): http://stars689.files.wordpress.com/2011/01/handbook-of-emotion_864.pdf

   

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig med synopsis.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Total
 • 412,5