KA-tilvalg: Kreative processer/innovation - grundforløb

Kursusindhold

Hvordan kan jeg med afsæt i min humanistiske faglighed skabe innovation og værdi hos private eller offentlige organisationer, NGO’er eller gennem opstart af egne projekter?

Idéer er blevet en nøgleressource for organisationer. Der stilles derfor høje forventninger til medarbejdere og ledere om, at de skal være idérige og værdiskabende. Det kalder på en professionel, alsidig og reflekteret tilgang til kreativitet og innovation.

Kreative Processer/Innovation modul 1 kobler en teoretisk og kritisk-analytisk tilgang til kreativitet og innovation med konkrete og praksisorienterede metoder og værktøjer. Vi indleder kurset med en introduktion til grundlæggende begreber inden for kreativitet og innovation. Herefter dykker vi ned i forskellige procestilgange til innovation, og vi vil belyse og diskutere de mangeartede spændinger og dynamikker, som optræder i innovationsprocessers udviklings- og implementeringslogikker. Sideløbende med de teoretiske elementer vil vi arbejde med praksisnære opgaver og øvelser, som kan anvendes i arbejdet med innovative processer som eksempelvis idégenerering, koncept- og forretningsudvikling. 

Kurset henvender sig således til studerende, som gerne vil lære at analysere, designe og gennemføre kreative og innovative processer og projekter. Der skal forventes gruppearbejde og professionel arbejdsindstilling i forhold til de praktiske metodeøvelser og cases i og uden for undervisningen. 

Modul 2 udbydes ikke, men de studerende opfordres i stedet til at tage projektorienteret forløb i foråret 2017  med Jesper Jyderup som vejleder

Engelsk titel

Creative Processes/Innovation - Basic module

Forelæsninger

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse
 • 315
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 80
 • Total
 • 420