Kunsthistorie/Moderne kultur: Dansk modernisme 1890-1990

Kursusindhold

Kurset kvalificerer den studerende til at skelne og diskutere forholdet mellem en række centrale kunsthistoriske ismer og genrer, der alle knytter sig til modernitets- og modernismebegrebet. Med udgangspunkt i perioden fra det moderne gennembrud i 1870 og frem til det postmoderne ´sammenbrud´, som indfinder sig omkring 100 år senere, analyseres den danske kunst og kunsthistories skiftende idealbilleder af - samt kritiske syn på – den moderne kunst. Ud over den kontekstuelle rammeforståelse der knytter sig specifikt til den danske modernitetsforståelse, foretages der løbene komparative analyser af de kunstneriske praksisser, der udspillede sig på tværs af ismer, tid, genre og geografier. Med nedslag i et bredt værkudvalg fra perioden omkring 1900 til ca. 1980 og med udgangspunkt i forskellige kunstteoretiske positioner diskuteres de relationer, der får begreber som modernisme, modernitet, politik og avantgarde til både at interagere og kollidere med hinanden.

Den danske modernitet perspektiveres samtidig ud fra en diskursiv og receptionshistorisk læsning, der gør det muligt at opfatte begrebet ´dansk modernisme´ som en evig uafsluttet politisk forhandling med, hvad kunstinstitutionerne definerer som det moderne ved den danske kunst. Kurset tager således udgangspunkt i mange forskellige værktyper inden for det kunsthistoriske bredspektrede felt såsom arkitektur, skulptur, maleri, grafik, design, performance, collage, foto og film, samt i centrale ismer og stilbegreber, der alle er relevante og vedkommende for forståelsen af dansk modernitet, som for eksempel vitalisme, symbolisme, socialrealisme, kubisme, dadaisme, surrealisme, abstrakt kunst (spontan og konkret), aktionskunst (fluxus og situationisme), tachisme og minimalisme. Kurset vil gennem forelæsninger, øvelser, studenteroplæg og museumsbesøg vise, at modernisme- og modernitetsbegrebet er mangefacetteret og komplekst, hvilket skyldes, at det på den en side tilpasses til kunst- og kulturinstitutionerne, og på den anden side vedvarende forandres, forvaltes og forhandles på hidtil usete måder.

Engelsk titel

History of Art

Forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 299
 • Forelæsninger
 • 36
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420