Kunsthistorie/Moderne kultur/Litteratur/Teater/Musik: DEN (GEN)SKABTE NATUR. Fantasi – konflikt – teknologi

Kursusindhold

DEN (GEN)SKABTE NATUR.

Fantasi – konflikt – teknologi

Hvad dækker begrebet ‘natur’ og hvornår er noget naturligt nok til at blive kaldt natur? Denne diskussion tages op igen og igen gennem hele naturhistorien.

NATURE (RE)CREATED

Imagination – Conflict – Technology

The concept of what qualifies as ‘nature’ is continuously being revisited throughout cultural history

Undervisningssproget er i to af modulerne engelsk, mens det tredje (om romantikken) udbydes på dansk. Eksamen aflægges hos den af lærerne, som varetager den studerendes interessefelt. Der kan aflægges eksamen i Periode før og efter 1750 og Værkanalyse (jf. KA studieordningen). Eksamen kan aflægges på både dansk og engelsk.

Nicoletta Isar

The first part of this course (five sessions) will give a perspective on what we could call “nature in the making,” in the guise of the chôra space, a space-in-between, a passage from chaos to cosmos before the disruption, in the modern era, of its alchemical constitutive elements (fire, earth, water air). A glimpse (backwards) of this primordial horizon is evoked in the postmodern dream of Avatar – the Pandora’s psionic/magic world.

Taking up on the ancient Greek tradition (but also with references in other cultures), focus will be on how, culturally speaking, the chôra space became the enduring paradigmatic model for human creativity and imagination expressed in what we now call “art” (the Greek technè), which emerged in the conflictual relation between nature and man through technology; how the landmarks (mountains,  trees, rivers) and cosmic alignments became powerful symbols to re-invent nature, embodied in cult object and sacred topographies, to connect with the unknown and the expanse of the universe.

Ragni Linnet

Efter en generel introduktion til romantikkens billeduniverser og til de spørgsmål af æstetisk og billedteoretisk karakter, som står centralt: identitet/selvbevidsthed, timelighed og transcendens, fantasiens og de potentielle billedformers rolle, forholdet mellem erotisk kærlighed og æstetisk erfaring og ikke mindst det urepræsenterbare, som i romantikken er udspændt i feltet mellem det Absolutte og den timelige angsts amorfe former, vil denne del af kurset fokusere på forholdet mellem ’faktisk’ og forestillet natur i romantikken og på behandlingen af de fire elementer: ild, jord, luft og vand i land- og byskaber. Formelt vil vi især arbejde med de forestillinger, der knytter sig til stregen, farven og rummet og til henholdsvis udkast/skitse/ og afsluttet(?) ’værk’. På det narrative niveau vil vi undersøge forholdet og forskellen mellem symbolske og allegoriske kodninger og aflæsningsstrategier. Geografisk vil vi bevæge os indenfor den Nordeuropæiske, herunder danske romantik med en afstikker til Spanien.

Jens Hauser

In the third part of the course, modern and contemporary art practices are being discussed in the light of rapid technological advancement that make humankind’s interventions into natural systems increasingly refined and irreversible, such as reflected in philosophical anthropology of the 20th century. The course presents examples of how communication and biological technology, as well as anthropogenic effects leading to climate change, profoundly affect and modify how we ‘re-create nature’ both materially and conceptually. Digital and biotechnological media art illustrates how the notion of ‘aliveness’ oscillates between the technologization of the animate and the animation of the technological. Artistic man made clouds ‘upgrade’ the formerly most uncontrollable forces of nature, and even ‘green-ness’ as employed to evoke homo faber’s antithesis is increasingly being constructed.

Engelsk titel

History of Art: NATURE (RE)CREATED. Imagination – Conflict – Technology

Forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 299
 • Forelæsninger
 • 36
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420