Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

BA-tilvalg: Museer og samlinger: historie og teori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Peter Alexander van der Meijden (8-76736b6f706a6b74466e7b7334717b346a71)
  • Marie Riegels Melchior (6-78717242453e4e79833c7279)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HKUB10511U

Engelsk titel

Museums and Collection: history and theory

Kursusindhold

Fagelementet består af en indføring i fænomenet ’at samle’ og et historisk overblik over museer og samlingers opståen og udvikling fra omkring 1650 til i dag. Desuden gives en introduktion til de væsentligste teoretiske problemstillinger inden for museologien og dens historie. Der fokuseres primært på to felter inden for museologien, som behandles i sammenhæng, hvor gennemgange af konkrete eksempler danner grundlag for teoretiske perspektiveringer. Det ene felt handler om museer og samlingers historie, som præsenteres gennem eksemplariske nedslag i udvalgte museer og samlinger. Der lægges vægt på at beskrive forskellige typer museer og samlinger (kunsthistoriske, kulturhistoriske og naturhistoriske museer samt specialmuseer), deres kulturelle og sociale betydninger og funktioner, herunder deres skiftende relation til forskellige historisk specifikke offentligheder. Et væsentligt element i kurset er forskellige tiders ordningsprincipper, æstetiske principper, udvælgelse og betydningstillæggelse af den materielle kultur set i sammenhæng med æstetiske praksisser, mentalitetshistoriske forandringer og teoretiske skred. Den historiske dimension vil indeholde overvejelser over fremtidens museer og samlinger, herunder nye informationsteknologiers betydning for museer og samlinger. Det andet felt belyser museer, samlinger og musealitetens politiske, ideologiske og etiske aspekter i et teoretisk perspektiv. Et centralt element i modulet er museumsinstitutionens rolle i dannelsen af blandt andet kulturel, national, etnisk og religiøs værdi og identitet. Lovgivningsmæssige og økonomiske aspekter af museumsinstitutioner i såvel dansk som international sammenhæng vil være en integreret del af dette felt.

Uddannelse

Kunsthistorie

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Peter van der Meijden og Marie Riegels Melchior

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterårssemesteret 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Anbefalet litteratur:

Michelle Henning: Museums, Media and Cultural Theory, 2006

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Forberedelse 293
Eksamen 84
Vejledning 1
Total 420

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
se studieordning

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​museologi_bat_2007.pdf/​
 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende