Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt, Emne 2: Kunstnerkuratering

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Rune Gade (8-7477706769636667426a776f306d7730666d)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HKUB00823U

Engelsk titel

Art History - Communication Project

Kursusindhold

Kurset skal tages sammen med den fælles undervisning i skriftlig formidling.

Efterhånden som produktionen af kunst uløseligt er blevet knyttet til udstillingen af den, ser man i stigende grad, at kunstnere optræder som kuratorer. Det gælder, når de udstiller deres egne værker, men også udstillinger som traditionelt er blevet udformet af kunsthistorikere, kurateres i dag af kunstnere – enten efter invitation eller som forslag fra kunstnerne selv. En række kunstnere betragter således deres kuratoriske arbejde som en integreret del af deres kunstneriske praksis. Mange museumsinstitutioner vælger at bede kunstnere om at skabe udstillinger med basis i deres permanente samlinger med henblik på at nytænke sammenstillingen af værker. Eksempelvis har MoMA i New York siden 1989 inviteret kunstnere til at gå på jagt i deres samling i deres Artist’s Choice program. Udstillingerne er blevet rost for at bryde med museets mediebaserede og kronologiske opdeling af samlingen og for at sætte fokus på temaer som kunstnerisk geni, kanon og værdiladning. Også Statens Museum for Kunst herhjemme er blandt de store institutioner, som de senere år har ladet kunstnere eksperimentere med museets traditionelle taksonomiske opdelinger i udstillingssammenhæng (Haim Steinbacks The Window, 2013).

Kurset vil give et historisk overblik over fænomenet kunstnerkuratering og diskutere en række væsentlige spørgsmål i forlængelse heraf: I hvilken grad har kunstnerkuraterede udstillinger problematiseret og kompliceret udstillingen som form og koncept? Hvordan har kunstnerne udfordret kunsthistoriske standardkriterier som kronologisk orden, biografiske sammenfald og dokumenterbar påvirkningshistorie? Hvilke nye typer kunsthistorie kan der skrives, når museerne giver afkald på deres autoritet, og lader kunstnere udforme personlige ”auteur-udstillinger”? Og hvilken problemstillinger opstår, når grænserne mellem kunstnerisk skabelse og kuratering flyder ud?

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Rune Gade og Anne Gregersen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Forårssemesteret 2017
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Forberedelse 293
Eksamen 84
Vejledning 1
Total 420

Eksamen

Prøveform

Mundtligt forsvar
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende