Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt, Emne 1: White Cube, Black Box … Greenhouse? Modeller for udstillingsrummet

Kursusindhold

White Cube, Black Box … Greenhouse? sætter fokus på udstillingsrummet før, nu og i fremtiden. Vi skal både opleve, analysere og læse teoretisk om udstillingsrummets mange udtryk og formater gennem historien, såsom kuriositetskabinetter, salonophængning, kunstnersammenslutningsudstillinger, den hvide kube, den sorte boks, biennalen, det diskursive rum og forskningsudstillingen. Formålet er at give et kunsthistorisk kendskab til udstillingsformater og samtidig udvikle udstillingsanalytiske redskaber og forståelse for udstillingens kuratoriske proces og de nyeste modeller for udstillingsrummet i dag.
Hovedvægten ligger på tiden efter 1960.

Kurset veksler mellem forelæsninger, skriveøvelser, gruppeopgaver og ekskursioner (blandt andet til Louisiana, DIAS og Medicinsk Museion) med stor vægt på aktiv deltagelse. I den første del introducerer Kristian Handberg til udstillingsrummets historie, før under og efter modernismens ’hvide kube’.
Herefter belyses hvilke typer af formater, der er kommet efter de antaget neutrale rum for kunstobjekter som ’the white cube’ eller ’the black box’ og de nye forhold for udstillingen, der viser sig når kunsten vender sig fra at være objekt-baseret og i stedet bliver proces-orienteret. Endelig vil vi undersøge den rolle, som de såkaldt ’nye medier’ spiller og hvilke udstillingsformater, der fremkommer, når disse ’nye medier’ rækker ud over det elektroniske og computerbaserede. Hvilke typer af laboratorier og drivhuse skal de nye bioteknologiske kunstværker i dag ’dyrkes’ i?   


Der vil foreligge kompendium ved kursets start.

Undervisningen foretages af:
Kristian Handberg, ph.d. og postdoc-forsker ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab med et forskningsprojekt om nye perspektiver på efterkrigstidens billedkunst i samarbejde med Louisiana, Museum for Moderne Kunst. Skribent og anmelder ved bl.a. Kunsten.nu og kurator af udstillingsrækken ”The Piccadilly Exhibition Company” (2009-).
Jens Hauser, ph.d, kurator og postdoc-forsker ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab og Medicinsk Museion, fokuserer på interaktionen mellem kunst og teknologi og har kurateret en lang række udstillinger og festivaller internationalt siden 2003.

Engelsk titel

White Cube, Black Box ... Greenhouse?

Forelæsninger

Claire Bishop: Radical Museology. Or, What’s ’Contemporary’ in Museums of Contemporary Art? London: Koenig Books, 2014

Bettina Messias Carbonell (ed.): Museum Studies. An Anthology of Contexts. Oxford: Blackwell, 2004.

Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson & Sandy Nairne (ed.): Thinking about Exhibitions. London: Routledge, 1996.

Filipovic, Elena, Marieke Van Hal, og Solveig Øvstebø. The Biennial Reader. Ostfildern: Hatje Cantz, 2010

Rune Gade: ”Hvad er udstillingsanalyse?” i Udstillinger – mellem fokus og flimmer. København: Multivers, 2006

Lucy R. Lippard: Six Years: The Dematerialization of the Art Object. New York: Praeger, 1973.

Rosalind Krauss: ”The Cultural Logic of Late Capitalist Museum” i October, no. 54, Fall 1990

Kuratering af samtidskunst, Museet for Samtidskunst 2011 
Brian O’Doherty: Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space. Berkeley: University of California Press, 1999

Georg Simmel. ”On Art Exhibitions” i Theory Culture& Society, 32 no. 1, 2015. 87-92
Terry Smith: Thinking Contemporary Curating, Independent Curators International, 2011.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 293
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420