Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kunsthistorie: Metode og teori 2 - Æstetik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Ragni Linnet (5-8372787f7a5179867e3f7c863f757c)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HKUB00801U

Engelsk titel

Aesthetics

Kursusindhold

Efter en kort introduktion til begreberne mimesis og skønhed i oldtidens og middelalderens tænkning, sætter kurset fokus på den filosofiske æstetiks opståen i det 18. århundrede, dens udvikling i den første halvdel af det 19. århundrede og dens problematisering i senmoderniteten. I takt med den historiske redegørelse bliver den studerende præsenteret for centrale teoretiske alternativer, såsom (a) distinktionen mellem proportionens og lysets metafysik efter nyplatonismen, (b) integreringen af teorier om den sanselige erkendelse, om lyst- og ulystfølelsen samt om den æstetiske dømmekraft i oplysningstiden og (c) distinktionen mellem idealistiske, materialistiske og fænomenologiske analysemodeller og dens betydning for udviklingen af mediespecifikke forståelsesmønstre. Særlig opmærksomhed bliver rettet mod de videnskabsteoretiske og moralfilosofiske forudsætninger for de respektive kunstteorier og på deres mulige reference til konkrete kunsthistoriske udviklinger. Kurset udbydes parallel med forløbet Æstetik og analyse og det tilstræbes, at forfattere, tematikker og tilgange behandles i forbindelse med begge forløb.

Undervisningen er baseret på både forelæsninger og seminararbejde.

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Ragni Linnet

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterårssemesteret 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsning - 3 timer om ugen i 14 uger

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Forberedelse 127
Eksamen 40
Vejledning 1
Total 210

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende