Kunsthistorie 4: Kunsthistorie 1800-1960

Kursusindhold

Kurset omhandler maleri, skulptur og arkitektur fra 1800 til 1960 på tværs af landegrænser, baseret på læsning af centrale kunsthistoriske fremstillinger, såvel klassiske som nye, og med udblik på bredere kulturhistoriske og teoretiske diskussioner. Fokus er primært på den vestlige kunsthistorie, herunder dansk kunst i international sammenhæng, med globale udblik.  


Til kurset er der tilknyttet et parallelt forløb af ti gange særligt om arkitektur. Yderligere inddrages gæsteundervisere i kortere forløb af 2-3 gange.

Målet er at give en indføring i hovedstrømninger og værker i perioden 1800-1960 og træne analytiske færdigheder i forhold til metodiske og teoretiske spørgsmål om kunst og kunstnerisk praksis set i et historisk perspektiv.

Engelsk titel

Art History 1800-1960

Forelæsninger - Der undervises 2 x 3 timer om ugen i 14 uger

Kurset er baseret på et tekstkompendium og tekster i Absalon. Samt udvalgte tekster fra Francis Frascina og Jonathan Harris: Art in Modern Culture. An Anthology of Critical Texts. Phaidon. London and New York. 1992 ff . Som baggrundlitteratur anbefales Stephen F. Eisenman: Nineteenth Century Art. A Critical History. Thames and Hudson. Third Edition. London 2007. For det 20. århundrede anbefales: Hal Foster m.fl.: Art Since 1900. Thames and Hudson 2011 eller senere, Robert Hughes: The Shock of the New. Thames and Hudson. London 1980 og senere, eller tilsvarende oversigtsværker. For dansk kunst i det 19. og 20. århundrede Peter Micael Hornung (red.), Ny Dansk Kunsthistorie, bind 3-9, 1995

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse
 • 251
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420