Kunsthistorie: Metode og Teori 1

Kursusindhold

Modulet "Metode og teori 1" giver den studerende viden om og forståelse af centrale kunsthistoriske metoder fra renæssancen til i dag, såvel til klassiske som til aktuelle metoder, inklusiv kulturhistoriske, stilhistoriske, ikonografiske, fænomenologiske, semiotiske, poststrukturalistiske, feministiske metoder, samt til fagets historiografi.

Modulet vil give den studerende færdigheder i at anvende et bredt udvalg af metoder i analytisk sammenhæng i forhold til konkrete værker, værkgrupper og –kategorier. Kursuset vil give den studerende kompetencer i at redegøre for og diskutere relevansen af forskellige metoder i forhold til den kunsthistoriske praksis, gennem at opøve færdigheder i at analysere metodernes implicitte eller eksplicitte historiesyn og syn på betydningsdannelsens problematik.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, diskussioner og øvelser.

 

Engelsk titel

Theory and Methodology

Forelæsning

Alle studerende bedes om at købe kursets grundbog af Michael Hatt og Charlotte Klonk, Art History: A Critical Introduction to Its Methods (Cambridge University Press, 2006). Bogen er bestilt til Academic Books.

Udover grundbogen er der udarbejdet et nyt kompendium med tekster af bl.a. Giorgio Vasari, Johann Joachim Winkelmann, Heinrich Wölfflin, Alois Riegl, Aby Warburg, Erwin Panofsky, Ernst Gombrich, Georges Didi-Huberman, Nanette Salomon, Linda Nochlin, Griselda Pollock, Stephen Melville, Margaret Iversen, Keith Moxey, Hans Dam Christensen, Michel Foucault, Roland Barthes, Rosalind Krauss, Craig Owens, Mieke Bal, Norman Bryson, Jens Toft, Gilles Deleuze og Félix Guattari, Walter Mignolo, O.K. Werkmeister, TJ Clark, Hans Belting, WJT Mitchell, Todd Cronan, Eric Alliez, Camilla Jalving, Jennifer Doyle, Judith Butler, m.fl. 

  

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 65
 • Forberedelse
 • 270
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420