Kunsthistorie: Samtidskunst og introduktion til kunsthistorisk praksis

Kursusindhold

Kurset skal give indsigt i dansk og international samtidskunst og dennes forskelligartede kulturelle og kunstneriske udtryk, specielt med henblik på at undersøge temaer som identitet, socialitet, køn og historie. Hovedvægten i oversigtskurset ligger på de seneste 50 års kunst, dvs. perioden fra konceptkunsten og fremefter, samt de brydninger mellem modernisme og postmodernisme som finder sted her. Samtidskunstens traditionsforankring og traditionsbrud, dens forskellige materialiseringer og udformninger såvel som dens institutionelle forankringer og dens relation til samtidens visuelle kultur anvendes som afsæt for kritiske undersøgelser af kunstens kerneproblematikker. Målet er gennem skriftlige og mundtlige øvelser såvel som diskussioner at opøve en evne til at artikulere erfaringer med disse kerneproblematikker – analytisk, teoretisk og historisk – med udgangspunkt i specifikke kunstværker. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, der lægger op til diskussioner, ekskursioner til museer eller andre kunstinstitutioner og individuelle såvel som gruppebaserede studenterøvelser af skriftlig og mundtlig art. Der indgår løbende individuelle og gruppebaserede øvelser og oplæg af mundtlig såvel som skriftlig karakter i undervisningsforløbet. Udover almindelig forberedelse i form af læsning skal der således løbende påregnes tid til løsning af opgaver inden for nærmere bestemte deadlines, som fastsættes undervejs i undervisningsforløbet.

Til kurset er der tilknyttet to paralelle forløb, der underbygger undervisningen af hver 7 ugers varighed:

Arkitektur

Denne del af kurset fokuserer på væsentlige temaer og værker i arkitekturen siden 1960, altså samtidsarkitekturen. På basis af en generel introduktion til rumanalyse og arkitekturhistorie kommer vi omkring spørgsmål om arkitekturens betydningsdannelse og forhold til sin egen historie og tradition, herunder spørgsmålet om det lokale over for det globale. Forskellige modificeringer af og opgør med en international modernisme, såsom såkaldt postmodernisme, nyrationalisme og dekonstruktivisme vil blive berørt. Byen er også et centralt tema, der indebærer diskussioner af byplanlægning, city branding, ikon-arkitektur, socialt design og det offentlige rums funktioner og potentialer. Teknologiske forhold og spørgsmål om bæredygtighed vil blive diskuteret, ligesom vi vil spørge til, hvilken rolle materialitet, monumentet og ornamentet spiller i samtidsarkitekturen. Overvejelse om arkitektens redskaber og arbejdsmetoder, herunder digitalisering og parametisk design, rummes også i dette forløb. En eller flere udflugter til ny arkitektur i københavnsområdet vil blive arrangeret.

Process art: 

In the age of analogue perceiving and the digital processing, process art has become a significant part of our networked ‘information society’: the Internet has fundamentally changed the realities of the distribution of scientific knowledge and dealing with cultural heritage while still standing in wider historical and cultural contexts. The videographic, audio, installation and performative arts, as well as virtual and hypertextual cultural practices have become omnipresent while increasingly interpenetrating each other. In some of its media and site-(un)specific manifestations, process art seems to resist the pressure of becoming reduced to the exchange value function as a speculative capital, despite, nonetheless, not being protected from regulations and incorporations. The course discusses the process art by crossing the disciplines of art history and comparative media-, visual and -cultural studies.

As a first approximation, several historiographical remarks on closed-circuit video installations underline their importance as a core category of process art which aims to encompass both old and new media art, at least. In the second part, the problems of process art, seen as a threshold of art history, are further examined in another retroanalytical step, in which concepts and objects related to ‘mirror’, ‘frame’ and ‘immediacy’ are analyzed as the triple delimitation of visual culture studies. In the third part, previously outlined manifestations of what is termed the ‘postvisual condition’ are summarized and projected to the ‘coreless core’ of the emerging art and research related to the dialectic between art and science, historicity and contemporaneity, virtuality and materiality.

Engelsk titel

Contemporary Art and Introduction to the Practices of Art History

Forelæsninger - der undervises 3 timer om ugen i 14 uger i hovedforløbet og 3 timer om ugen i 7 uger i Moderne arkitektur og 3 timer om ugen i 7 uger i Process Art, hvert forløb afsluttes med en obligatorisk øvelse.

Grundbog:

Gil Perry & Paul Wood (red.): Themes in Contemporary Art, New Haven: Yale University Press, 2004.

Supplerende litteratur, som man med fordel kan orientere sig i inden kursusstart:

Camilla Jalving & Rune Gade: NYBRUD – dansk kunst i 1990erne, København: Aschehoug, 2006.

Terry Smith: Contemporary Art: World Currents, London: Laurence King, 2011.

Julian Stallabras: Contemporary Art: A Very Short Introduction, Oxford: OUP, 2006.

Process Art:

Claire Bishop: Installation Art – A Critical History, Routledge 2005

Adrian Heathfield (ed.) Live Art and performance, Routledge 2004

Slavko Kacunko, Culture as Capital. Berlin: Logos 2015

Net art ressources: http://netspecific.net/en/netspecific/net-art-resources-on-the-web

Arkitektur:

Elie G. Haddad og David Rifkind (red.), A Critical History of Contemporary Architecture, Ashgate 2014.

Kenneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History, 4. ed., Thames & Hudson, 2007.

Hazel Conway og Rowan Roenisch (red.), Understanding Architecture, Routledge 1994.

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse
 • 251
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420