Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kunsthistorie: BA opgave workshop

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Malene Vest Hansen (4-7a697778446c7971326f7932686f)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HKUB00710U

Engelsk titel

BA workshop

Kursusindhold

Bachelorprojektet er den første større, selvstændige akademiske opgave på uddannelsen i kunsthistorie og stiller store krav til idéudvikling, planlægning og gennemførelse. Denne BA-workshop sigter mod bedre konkrete kompetencer inden for arbejdet med BA-projektet, som det former sig på denne afdeling af IKK. Vi forbedrer det akademiske håndværk, sikrer færdiggørelse af opgaven og øger samarbejde mellem studerende og vejledere her på stedet. Workshoppen rummer en introduktion til projektplanlægning, gode vejledningsforløb, effektiv litteratursøgning og brug af bibliografiske referencer. Vi diskuterer arbejde med synopsis som BA-projektskitse, ikke mindst dele som problemformulering, hypotese, disposition, og metode. Vi diskuterer også i fællesskab typiske fejl og faldgruber i det akademiske arbejde. En stor del af seminaret vil have karakter af akademisk værksted, hvor deltagerne præsenterer og indbyrdes diskuterer projektskitser samt deres akademiske skrivestil og formidling. Forløbet starter primo september og omfatter fire kursgange på hver to timer, fordelt over semesteret. Vel mødt til et relativt kort, effektivt, og konkret udbytterigt akademisk BA-projektværksted! 

Det anbefales at kombinere denne workshop med et af følgende emnekurser:

  • Transparency of Evil
  • Painting and Photography in Dialouge 1839-1939
  • Fashion as Cultural Performance - refining, re-shapping, relating bodies
  • Lokativ mediekunst

 

Hvis du skal aflevere BA-projekt ved vintereksamen 2016, så er det obligatorisk at følge kurset i efterårssemesteret 2016. Kurset bliver udbudt i hvert semester.


For undervisningstilmeldning til et af emnekurserne, bedes I henvende jer til Liselotte Bille, studiesekretær labille@hum.ku.dk , som kan tilmelde jer manuelt til kurserne. 

Uddannelse

Kunsthistorie BA 2005-ordn. og 2014-ordn.

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Underviser

Malene Vest Hansen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Efterårssemesteret 2016
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Workshops

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 8
Total 8

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende