ÅU KUN, Frit emne: Dansk kunst 1890-1990 (Forår 2017)

Kursusindhold

Kritiske analyser af modernitet og modernisme-konstruktionen i dansk kunst og kunsthistorie.

Kurset kvalificerer den studerende til at skelne og diskutere forholdet mellem en række centrale kunsthistoriske ismer og genrer, der alle knytter sig til modernitets- og modernismebegrebet. Med udgangspunkt i perioden fra det moderne gennembrud i 1870 og frem til det postmoderne ´sammenbrud´, som indfinder sig omkring 100 år senere, analyseres den danske kunst og kunsthistories skiftende idealbilleder af - samt kritiske syn på – den moderne kunst. Ud over den kontekstuelle rammeforståelse der knytter sig specifikt til den danske modernitetsforståelse, foretages der løbene komparative analyser af de kunstneriske praksisser, der udspillede sig på tværs af ismer, tid, genre og geografier. Med nedslag i et bredt værkudvalg fra perioden omkring 1900 til i dag og med udgangspunkt i forskellige kunstteoretiske positioner diskuteres de relationer, der får begreber som modernisme, modernitet, politik og avantgarde til både at interagere og kollidere med hinanden.

Den danske modernitet perspektiveres samtidig ud fra en diskursiv og receptionshistorisk læsning, der gør det muligt at opfatte begrebet ´dansk modernisme´ som en evig uafsluttet politisk forhandling med, hvad kunstinstitutionerne definerer som det moderne ved den danske kunst. Kurset tager således udgangspunkt i mange forskellige værktyper inden for det kunsthistoriske bredspektrede felt såsom arkitektur, skulptur, maleri, grafik, design, performance, collage, foto og film, samt i centrale ismer og stilbegreber, der alle er relevante og vedkommende for forståelsen af dansk modernitet, som for eksempel vitalisme, symbolisme, socialrealisme, kubisme, dadaisme, surrealisme, abstrakt kunst (spontan og konkret), aktionskunst (fluxus og situationisme), tachisme, minimalisme og nutidig digital kunst. Kurset vil gennem forelæsninger, øvelser, studenteroplæg og museumsbesøg vise, at modernisme- og modernitetsbegrebet er mangefacetteret og komplekst, hvilket skyldes, at det på den en side tilpasses til kunst- og kulturinstitutionerne, og på den anden side vedvarende forandres, forvaltes og forhandles på hidtil usete måder.

 

Engelsk titel

Free subject

Målbeskrivelse

Faglige mål: Eksaminanden kan

• redegøre for et centralt, større område eller tema, til hovedlinjer i dets udvikling såvel som til dets teoretiske og metodiske problemstillinger

• analysere og kritisk diskutere konkrete værker og/eller tekster på baggrund af central videnskabelig litteratur inden for emnet

• formidle disse resultater skriftligt i en korrekt akademisk fremstilling, der følger gængs praksis og formalia.

Forelæsninger

Som grundbøger til kurset anbefales Ny Dansk Kunsthistorie bind 4-10 red. Peter Michael Hornung, Palle Fogtdal, København 1993-96.

Eksamen følger studieordningen for BA-Kunsthistorie - enkeltstående tilvalg
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​kunsthistorie_enkst_batv_2007.pdf
Eksamen aflægges enten som en fri skriftlig hjemmeopgave (Frit emne I) eller en fri mundtlig sagsfremstilling (Frit emne II).
Har man tidligere taget f.eks. Frit emne I, så kan den ikke tages igen, man har altså kun mulighed for at tage de to forskellige eksaminer en gang hver.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Total
  • 24