AFLYST ÅU KUN, Frit emne: Under huden på værket - teknisk kunsthistorie (Forår 2017)

Kursusindhold

Med afsæt i en række cases fra antik kunst til samtidskunst ser vi, hvordan et kunstværks materialer og teknikker - både dem, vi kan se med det blotte øje, og dem, der skjuler sig under værkets overflade - kan give os en dybere forståelse af værket.

Engelsk titel

Free subject

Målbeskrivelse

Faglige mål: Eksaminanden kan

• redegøre for et centralt, større område eller tema, til hovedlinjer i dets udvikling såvel som til dets teoretiske og metodiske problemstillinger

• analysere og kritisk diskutere konkrete værker og/eller tekster på baggrund af central videnskabelig litteratur inden for emnet

• formidle disse resultater skriftligt i en korrekt akademisk fremstilling, der følger gængs praksis og formalia.

Forelæsninger

Eksamen følger studieordningen for BA-Kunsthistorie - enkeltstående tilvalg http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​Kunsthistorie_ENKST__BATV_2007_justeret_2009.pdf og aflægges som enten en fri skriftlig hjemmeopgave (Frit emne I) eller en fri mundtlig sagsfremstilling (Frit emne II).
Har man tidligere taget f.eks. Frit emne I, så kan den ikke tages igen, man har altså kun mulighed for at tage de to forskellige eksaminer en gang hver.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Total
  • 24