Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU KUN, Frit emne: Kunsten som terapeutisk rum (Efterår 2016)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Se pris

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Liselotte Ardal Bille (7-7065666d707069446c7971326f7932686f)
  • Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Kursusnummer: HKUÅ10063U

Engelsk titel

Free subject

Kursusindhold

Kunsten har siden antikken været et rum, hvor mennesket møder og behandler sine vilkår og skæbneslag. Dette kursus tager sit kulturhistoriske afsæt i en undersøgelse af kunstneriske og praksisser og strategier i dag, i dette felt, hvor kunsten inddrager en transformerende rolle.

Målbeskrivelse

Faglige mål: Eksaminanden kan

• redegøre for et centralt, større område eller tema, til hovedlinjer i dets udvikling såvel som til dets teoretiske og metodiske problemstillinger

• analysere og kritisk diskutere konkrete værker og/eller tekster på baggrund af central videnskabelig litteratur inden for emnet

• formidle disse resultater skriftligt i en korrekt akademisk fremstilling, der følger gængs praksis og formalia.

Bemærkninger

Eksamen følger studieordningen for BA-Kunsthistorie - enkeltstående tilvalg http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​Kunsthistorie_ENKST__BATV_2007_justeret_2009.pdf og aflægges som enten en fri skriftlig hjemmeopgave (Frit emne I) eller en fri mundtlig sagsfremstilling (Frit emne II).
Har man tidligere taget f.eks. Frit emne I, så kan den ikke tages igen, man har altså kun mulighed for at tage de to forskellige eksaminer en gang hver.

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Studienævn

Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Underviser

Matthias Hvass Borello

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Mandag kl. 18-20
Lokale 24.1.45
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 24
Total 24

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende