AFLYST: ÅU KUN, Formidlingsprojekt: Kunstformidling som produkt og strategi (Forår 2017)

Kursusindhold

Dette formidlingsfag tager afsæt i den skriftlige formidling som både produkt i kritikken, medierne og museerne og som strategi mellem kunst og offentlighed.

 

Engelsk titel

Mediation

Målbeskrivelse

Eksaminanden kan:

  • demonstrere kendskab til et kunsthistorisk emne og diskutere og planlæg-ge, hvordan emnet lader sig formidle i en specifik formidlingssituation
  • udarbejde et konkret formidlingsprodukt, der sigter mod fremstilling af faglig viden til specifik målgruppe.
  • redegøe for de overvejelser, der ligger til grund for formidlingsproduktet.

Forelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • Total
  • 24