KOR, Koreansk propædeutik 1 (E16)

Kursusindhold

Eksaminanden vil efter kurset kunne oplæse en elementær lærebogstekst og oversætte den til dansk og kommentere dele af den grammatisk på dansk samt føre en enkel samtale på koreansk.

Engelsk titel

Korean Propedeutics 1

Uddannelse

Udbydes efter BA i Asienstudier 2015-studieordning

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Koreansk propædeutik 1 (fagelementkode HKOÆ00011E)

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger
og øvelser. Undervisningen omfatter fx tekstlæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (kommunikationstræning) og grammatisk analyse

Cho Youn-Mee, et al.Integrated Korean, Beginning 1+2, 2.ed.University of Hawai’i Press 2010, samt Park Mee-Jong, et al. Integrated Korean Workbook 1+2, 2 ed. University of Hawai’i Press, 2010

ECTS
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 464,75
  • Forelæsninger
  • 154
  • Total
  • 618,75