Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KOMIT Specialeseminar

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 30 ECTS
Kursusansvarlig
  • Stine Lomborg (8-777073716673766b446c7971326f7932686f)
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Kursusnummer: HKMK03221U

Engelsk titel

Thesis Seminar

Kursusindhold

Faglige mål

- anvende relevante medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder på en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it

- gøre en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it til genstand for en selvstændig og dybtgående videnskabelig analyse

- reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en videnskabelig problemstilling

- formidle resultaterne af en videnskabeligt studeret problemstilling tilen faglig offentlighed på en klar, velstruktureret og overskuelig måde i en begrebsligt og sprogligt præcis udtryksform

- sammenfatte specialets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé.

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Studienævn

Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling

Underviser

Stine Lomborg

Varighed

1 semester

Skemagruppe

,
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Seminar

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 12
Total 12

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kommunikation/​

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende