KOMIT Grundlæggende Kommunikationsteori

Kursusindhold

Grundlæggende kommunikationsteori giver en indføring i de vigtigste teorier og modeller om kommunikation mellem mennesker og via it. Kommunikation foregår en-til-en, en-til-mange og mange-til-mange. Kommunikation kan forstås som transmission, ritual og teknik. Kommunikation foregår i private relationer, i organsationer og på samfundsniveau. Kurset består af forelæsninger, diskussioner og praktiske øvelser, der bl.a. løses via online-samarbejder.

Engelsk titel

Introduction to Communication Theory

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Forelæsning + øvelser

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 324,5
 • Øvelser
 • 28
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 409,5