Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KK, Migration, politik og sociale forandringer (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Andreas Bandak (6-74738076737d527a877f407d8740767d)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HKKK00087U

Engelsk titel

Migration, politics and social change

Kursusindhold

Migration kan føre til politiske, sociale og kulturelle forandringer i såvel afsender- som modtagerlande. I modtagerlande afstedkommer migration debatter om alt fra kulturforskelle over arbejdsfordeling til sikkerhedspolitik, mens man i afsenderlande debatterer ”hjerneflugt”, økonomiske muligheder og fastholdelse af nationale bånd. Nationalstater og nationalstatssammenslutninger som EU forsøger at imødegå migration og dens konsekvenser med lovgivning og praktiske tiltag, der skal begrænse, regulere eller blot håndtere migrationen, mens migranter forsøger at imødegå disse tiltag på forskellige måder afhængig af deres ressourcer, baggrund og mål.

Kurset fokuserer på de sociale forandringer, politiske udviklinger og nye magtstrukturer, som muliggøres i mødet mellem specifikke nationale og internationale migrationspolitikker og de flygtninge og arbejdsmigranter, som ønsker at bevæge sig andre steder hen. Gennem empiriske eksempler fra forskellige dele af verden samt antropologisk og sociologisk teori skal vi arbejde med spørgsmål om, hvad det vil sige at migrere under forskellige politiske og sociale omstændigheder, og hvordan migration opleves af de forskellige aktører den indbefatter.

Målbeskrivelse

For profil, mål- og kompetencebeskrivelser, se http://hum.ku.dk/uddannelser/tilvalg/komparativekulturstudier/

BA 2007-ordning:
Tematisk emne A i komparative kulturstudier (HKKB10091E)
Tematisk emne B i komparative kulturstudier (HKKB10101E)

KA 2008-ordning:
Tematisk emnespecialisering i Komparative Kulturstudier A (HKKK03291E)  Tematisk emnespecialisering i Komparative Kulturstudier B (HKKK03301E)

BA-valgfagsstuderende går op efter egen studieordning i ToRS.

Bemærkninger

Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til enten BA-Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS) eller KA-tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (30 ECTS). En studerende, som har bestået de nødvendige ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.

Tilmelding

Kandidattilvalg for studerende på Humaniora skal tilmeldes via selvbetjeningen. Læs mere på din uddannelsesside på KUnet.dk.

For studerende fra andre fakulteter/universiteter:

http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/

Uddannelse

BA-2007 tilvalgsstudieordningne i Komparative kulturstudier

eller

KA-2008 tilvalgsstudieordningen i Komparative kulturstudier

 

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Andreas Bandak, bandak@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink nedenunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Oplyses i grupperummet på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 370,5
Forelæsninger 42
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende