KK, Organisationsfokus ved projektorienteret forløb (E16)

Kursusindhold

Kurset henvender sig udelukkende til studerende, som er i et projektorienteret forløb, og som sideløbende ønsker at arbejde analytisk med den organisation, de er i praktik i.

Seminarer i løbet af semestret, hvor der vil være fokus på virksomheds- og organisationsteori samt relaterede problemstillinger.

Engelsk titel

Organisational focus related to internship

Uddannelse

Studieordning for kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008-ordningen

Målbeskrivelse

Studieordning for kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier,

2008-ordningen

Aktuel emnespecialisering i Komparative Kulturstudier B (fagelementkode)HKKK03261E

Forelæsninger, tekst- og opgavediskussioner. Undervisningen er identisk og sammenfaldende med undervisning i Projekt- og organisationsforståelse Tværkulturelle studier.

Følgende grundbog skal anskaffes: Jacobsen & Thorsvik (2002). Hvordan organisationer fungerer. Indføring i organisation og ledelse. København: Hans Reitzels Forlag. Andre tekster vil være tilgængelige online og gennem Absalon.

Pensumsammenfald med opgivelser på Projektorienteret forløb er tilladt.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 49
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 348,5
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 412,5