KIN, Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 2 (F17)

Kursusindhold

En gennemgang af væsentlige politiske, sociale og kulturelle udviklinger med udgangspunkt i Kinas geografiske, befolkningsmæssige og sproglige sammensætning. Undervisningen fordeler sig mellem forelæsninger og gennemgang af kildemateriale og vil fokusere på følgende emner i tematisk og diakront perspektiv: Revolution, samfund, landbrug, statsdannelse, uddannelse, filosofi, religion, litteratur og andre kulturelle manifestationer. Der vil blive lagt vægt på det moderne Kina med perspektiver frem til i dag. Kurset vil endvidere fokusere omverdenens skiftende syn på Kina samt Kinas egen opfattelse af sin position i verden.

Engelsk titel

Introduction to the History and Culture and Society of China 2

Uddannelse

BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 2 (fagelementkode HKIB00821E)

BA tilvalg 2007-ordning:
Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie 2 (fagelementkode HKIB10022E)

Forelæsninger og studenteroplæg, 2 + 1 time ugentlig

Cheng Pei-kai, and Michael Lestz with Jonathan D. Spence, eds. The Search for Modern China: A Documentary Collection. New York and London: W. W. Norton, 1999

Spence, Jonathan D. The Search for Modern China: Third Edition.  New York: W. W. Norton, 2013.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 137,25
 • Forelæsninger
 • 56
 • Praktiske øvelser
 • 12
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 206,25