KIN, Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 1 (E16)

Kursusindhold

En gennemgang af væsentlige politiske, sociale og kulturelle udviklinger med udgangspunkt i Kinas geografiske, befolkningsmæssige og sproglige sammensætning. Undervisningen fordeler sig mellem forelæsninger og gennemgang af kildemateriale og vil fokusere på følgende emner i tematisk og diakront perspektiv: Kronologi, kilder til Kinas historie, landbrug, dynastier og statsdannelse, uddannelse, filosofi, religion og litteratur. Der vil blive lagt vægt på det førmoderne Kina med perspektiver til i dag. Kurset vil endvidere fokusere på omverdenens skiftende syn på Kina samt Kinas egen opfattelse af sig selv og sin position i verden.

Engelsk titel

Introduction to the History, Culture and Society of China 1

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning og

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 1
(fagelementkode HKIB00811E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie 1
(fagelementkode HKIB10012E)

Forelæsninger og studenteroplæg, 2 + 1 time ugentlig

Hansen, Valerie. 2015. The Open Empire: A History of China to 1800. Second Revised Edition. New York: W. W. Norton.

Jonathan D. Spence. The Search for Modern China: Third Edition.  New York: W. W. Norton, 2013.

Patricia Buckley Ebrey, ed. Chinese Civilization: A Sourcebook. Second Edition, Revised and Expanded. New York: The Free Press, 1993.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Total
  • 206,25