Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KIN, Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 1 (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Bent Nielsen (5-6467707670426a776f306d7730666d)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HKIB00816U

Engelsk titel

Introduction to the History, Culture and Society of China 1

Kursusindhold

En gennemgang af væsentlige politiske, sociale og kulturelle udviklinger med udgangspunkt i Kinas geografiske, befolkningsmæssige og sproglige sammensætning. Undervisningen fordeler sig mellem forelæsninger og gennemgang af kildemateriale og vil fokusere på følgende emner i tematisk og diakront perspektiv: Kronologi, kilder til Kinas historie, landbrug, dynastier og statsdannelse, uddannelse, filosofi, religion og litteratur. Der vil blive lagt vægt på det førmoderne Kina med perspektiver til i dag. Kurset vil endvidere fokusere på omverdenens skiftende syn på Kina samt Kinas egen opfattelse af sig selv og sin position i verden.

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Introduktion til Kinas historie, kultur og samfund 1
(fagelementkode HKIB00811E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Introduktion til Kinas historie og kulturhistorie 1
(fagelementkode HKIB10012E)

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning og

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Bent Nielsen, bentn@hum.ku.dk
Ildiko Beller-Hann, ildiko@hum.ku.dk
Jørgen Delman, jorgen.delman@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og studenteroplæg, 2 + 1 time ugentlig

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Hansen, Valerie. 2015. The Open Empire: A History of China to 1800. Second Revised Edition. New York: W. W. Norton.

Jonathan D. Spence. The Search for Modern China: Third Edition.  New York: W. W. Norton, 2013.

Patricia Buckley Ebrey, ed. Chinese Civilization: A Sourcebook. Second Edition, Revised and Expanded. New York: The Free Press, 1993.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 56
Forberedelse 150,25
Total 206,25

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Se studieordninger her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kinastudier/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende