KIN, Kinesisk Sprog 3: Mundtlig kommunikation og tekstforståelse (E16)

Kursusindhold

Læsning og oversættelse af tekster på moderne kinesisk, øvelser i forståelse af audiovisuelt materiale på kinesisk og samtale om læste tekster på kinesisk.

Der undervises på 2 hold.

Engelsk titel

Chinese Language 3: Oral Communication and Text Comprehension

Uddannelse

Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, sydøstasienstudier og Tibetologi

Målbeskrivelse

BA 2010-studieordning:
Kinesisk sprog 3: Mundtlig kommunikation og tekstforståelse (fagelementkode HKIB00711E)

Kombination af tekstlæsning, samtale om læste tekster samt generel samtale baseret på medieindslag

Mikkel Bunkenborg: Tekstlæsning
Wang Yukun: Samtale

Der undervises på 2 hold.

Kursusplan og litteraturliste publiceres før semesterstart

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Total
  • 412,5