Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KIN, Konfucianisme (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS Se eksamensbeskrivelse
Kursusansvarlig
  • Bent Nielsen (5-73767f857f5179867e3f7c863f757c)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HKIB00036U

Engelsk titel

Confucianism

Kursusindhold

Kurset fokuserer på de tidlige kilders (ca. 450-221 fvt.) behandling af Konfucius samt de historiske og filosofiske forudsætninger for konfucianismens opståen og udvikling frem til i dag. Nøglebegreber og vigtige tænkere i de konfucianske traditioner gennemgås suppleret med læsning af (klassiske og/eller moderne) kinesiske kildetekster som basis for en række tematiske diskussioner, der skal belyse konfucianismens menneskeopfattelse og dens etiske, filosofiske og religiøse betydning i det 20. og 21. århundrede. Endvidere vil konfucianismen blive diskuteret og sammenholdt med andre tankeretninger og begreber som fx maoisme, kulturel identitet, nationalisme, kristendom, menneskerettigheder m.v. Undervisningen vil være baseret på diskussioner med udgangspunkt i oplæg fra underviser og de studerende. Tekstlæsning foregår i selvstændigt skemalagte timer.

Målbeskrivelse

BA 2010-ordning:
Realia 1: (fagelementkode HKIB00731E)
Realia 2: (fagelementkode HKIB00761E) 
Realia 3: (fagelementkode HKIB00761E)

BA-tilvalg for Kinastudier 2007-ordning:
Realia D (fagelementkode HKIB10041E)
Dealia E (fagelementkode HKIB10051E)
Realia F (fagelementkode HKIB10061E)

 

Uddannelse

Udbydes efter BA 2010-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi og

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Kinastudier 2007-ordningen

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Underviser

Bent Nielsen, bentn@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner + 2 t. ugl. kinesisk tekstlæsning (studerende ved Kinastudier)

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Oplysninger bliver tilgængelige i Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 56
Praktiske øvelser 56
Teoretiske øvelser 56
Forberedelse 244,5
Total 412,5

Eksamen 1

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Se studieordninger her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kinastudier/​

Eksamen 2 (BA-tilvalg Realia E)

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende