Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KL.GR./LAT. Formidlingsopgave med frit emne

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Thomas Heine Nielsen (5-6a676b7067426a776f306d7730666d)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HKGB00372U

Engelsk titel

Presentation of a Topic chosen by the Student

Kursusindhold

Dette kursus leder frem til eksamen HLAB00371E/HKGB00371E - Formidlingsopgave med frit emne, jf. 2005-Studieordningen. Kurset har til formål at give de studerende en klar forestilling om, hvad eksamen i formidling omfatter, og hvilke midler og mål eksamensopgaven skal indeholde. Kurset består af tre elementer:

 

1 et introduktionsseminar i begyndelsen af semestret, der præciserer målet med kurset og de forskellige muligheder for at aflægge eksamen:

 

(a) skiftligt fx i form af en artikel, en aviskronik, et kapitel i en bog el. lign.

(b) i form af et undervisningsforløb i gymnasiet eller en anden undervisningsinstitution (der findes aftale om 'praktikpladser' på flere gymnasier i hovedstadsområdet)

(c) mundtligt fx i form af et foredrag eller en anden form for fremlæggelse beregnet på en særlig målgruppe.

 

Deltagerne vil blive præsenteret for eksempler på vellykkede løsningsmodeller fra tidligere års eksaminer som inspiration. Seminaret munder ud i, at de studerende vælger præsentationsform og målgruppe for præsentationen. Desuden overvejes emnet for formidlingsopgaven, men den behøver endnu ikke at blive endeligt fastlagt.

 

2 et orienteringsseminar som afholdes i november. Her fremlægger deltagerne deres projekt og giver og modtager kritik

 

Omfattende individuel skriftlig og mundtlig vejledning.

Uddannelse

Latin og Klassisk Græsk

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Seminar og individuel vejledning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen (Mundtlig sagsfremstilling med materiale)

Prøveform

Mundtlig prøve

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Studieordninger på Latin

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende