KL.GR Antik filosofi og græsk prosa.

Kursusindhold

Tekstlæsning og øvelser.

Der læses Ps-Platons Om det retfærdige og Platons Phaidros.

Støttesporet er et obligatorisk supplement til kurset i Antik filosofi græsk prosa og forbereder til prøve "34. Antik filosofi og græsk prosa" (BA, 2005-ordningen).

Der vil blive udleveret en læseplan på kurset.

Engelsk titel

KL.GR Ancient Philosophy and Greek Prose

Uddannelse

Klassisk Græsk

Samtale mellem lærer og studerende, suppleret med mindre forelæsninger. Første undervisningsgang uddeles en kursusplan.

Platon: Alkibiades I (OCT vol. II)

Platon: Menon (OCT vol III)

Kommentarer:

Nicholas Denyer: Plato Alcibiades Cambridge UP 2001

R.S. Bluck: Plato's Meno Cambridge UP 1964

E.S. Thompson: The Meno of Plato London 1901

Jacob Klein: A Commentary to Plato's Meno

Der vil blive udleveret en læseplan på kurset.
 

Kurset forudsætter A-niveau i latinsk og græsk propædeutik.

De to moduler - Støttesporet og Oversættelse af græske og latinske tekster - er en del af dette kursus og skal følges.

Det anbefales, at man har taget Introduktion til studiet af græsk og fagets videnskabsteori.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0